Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoimen tieteen käytänteet Centria-ammattikorkeakoulussa: Avoin tiede ja tutkimus

Centria-ammattikorkeakoulun avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät käytännöt ja ohjeet

AVOIN TIEDE JA TUTKIMUS

Avoimen tieteen ja tutkimuksen hanke oli OKM:n hanke, jonka tavoitteena oli edistää avoimen tieteen ja tutkimuksen käytänteitä Suomessa. Se tarkoittaa sitä, että kaikki voisivat hyödyntää tutkimuksessa saavutettuja tuloksia. Niitä hyödyntämällä voidaan olla mukana edistämässä suomalaisia yrityksiä, korkeakouluja, tutkimuslaitoksia sekä yleistä hyvivointia. Uudet tutkimukset edistävät kehitystä ja uusia innovaatioita. Varsinainen hanke päättyi vuoden 2017 lopussa, mutta avoimen tieteen ja tutkimuksen käytäntöjä kehitetään jatkuvasti ja korkeakoulujen toimintaa arvioidaan niiden avoimen tieteen ja tutkimuksen toimien osalta.

​Näille sivuille on koottu Centria-ammattikorkeakoulun linjauksia, toimenpiteitä ja ohjeita, joilla olemme osaltamme avoimen tieteen ja tutkimuksen työtä edistämässä.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeesta lisätietoja.

OKM:n Avoimen tutkimuksen ja tieteen tiekartta .

Avoimen tieteen ja tutkimuksen hyötyjä

CENTRIA-AMMATIKORKEAKOULU JA AVOIMUUS

Centria-ammattikorkeakoulun strategiassa todetaan, että toimintamme on avointa. Olemme sitoutuneet avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden edistämiseen. Työssämme kannamme alueellista vastuuta ja teemme sitä yhteistyössä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden mukaisesti etsimme uusia ratkaisuja toiminnassamme ja työssämme. Toiminnassamme otamme huomioon yksityisyyden suojan, tutkimusetiikan ja juridisen toimintaympäristön asettamat rajat. 

 • Julkaiseminen
  • Opinnäytetyöt julkaistaan avoimesti Theseus-tietokannassa
  • Omat julkaisusarjamme julkaisut julkaistaan avoimesti Theseuksessa
  • Hankkeiden tutkimustulokset julkaistaan avoimesti julkaisusarjassamme tai artikkelina Centria Bulletin lehdessä
  • Muissa lehdissä julkaistut artikkelit rinnakkaistallennetaan Theseukseen mahdollisuuksien mukaan. 
  • Centrian henkilöstöä kannustetaan julkaisemaan avoimissa julkaisukanavissa
 • Tutkimusdata
  • Tutkimushankkeilta edellytetään aineistonhallintasuunnitelmaa. Siinä kuvataan datan avaamisen perusteet huomoon ottaen yksityisyyden suoja, tietosuoja, luottamuksellisuus, tietoturva, datan hävittäminen ja lainsäädäntö sekä ammattikorkeakoulun ohjeet.
  • Aineiston hallinnan opas amk (att-hankkeesta)
 • TKI ympäristöt ja infrastruktuurit
 • Oppimateriaalit ja opetusmenetelmät
  • Opetusmenetelmiä ja -materiaaleja kannustetaan jakamaan 

Centrian avoimen tieteen ja tutkimuksen yhteyshenkilöt

Lisätietoja ja kysymyksiä saa esittää:

Hanna-Riina Aho, 044 7250061, hanna-riina.aho@centria.fi

Hannele Myntti, hannele.myntti@centria.fi