Skip to Main Content

Tiedonhakuopas kemiantekniikan opiskelijoille

Muut tiedonlähteet

 Bielefeld Academic Search Engine on hakukone akateemisten alojen open access verkkoresursseille. Noin 60% tietokannan sisällöstä on ilmaiseksi luettavissa. Ohjeita Basen käyttöön

 ChemSpider on Royal Society of Chemistryn ylläpitämä tietokanta, joka sisältää yli 32 miljoonan kemiallisen yhdisteen ja aineen rakennekaavat sekä muuta tietoa näiden ominaisuuksista.

 PSK Standardisointi  on teollisuuden ja sitä palvelevien yritysten yhteinen kehitysyksikkö, jonka laatimat standardit perustuvat eurooppalaisiin sekä kansainvälisiin tuotestandardeihin.

 Suomen Standardisoimisliiton SFS ry:n  sivuilta voi hakea tietoa SFS-standardeista ja ISO-tandardeista. Standarditiedostot eivät välttämättä avaudu mobiililaitteilla. Koneellasi tulee olla asennettuna FileOpen-liitännäinen. Lisätietoja: Standardit ja FileOpen-liitännäinen

 TEPA on Sanastokeskus TSK:n ylläpitämä termipankki. Se sisältää erikoisalojen termejä ja niiden määritelmiä, jotka esitetään monikielisinä termitietueina. TEPAn yleisimmät kielet ovat suomi, ruotsi, englanti ja saksa. Hakuohjeita linkistä: TEPAn hakuohjeet

 Teknologian tutkimuskeskus VTT:n julkaisuarkisto sisältää kansainvälisten tieteellisten lehtien artikkeleita ja konferenssiesitelmiä. VTT:n kaikki julkaisut ovat saatavilla open accessina.

Knowpap

Knowpap -palvelun logo ja linkki tietokantaan

Knowpap  on paperinvalmistustekniikan ja tehtaan automaation selainpohjainen oppimisympäristö. Kaikki materiaali käytettävissä suomen- ja englanninkielisenä.

Knowpulp

Knowpulp palvelun logo ja linkki tietokantaan

Knowpulp  on sellunvalmistustekniikan ja automaation selainpohjainen oppimisympäristö. Kaikki materiaali käytettävissä suomen- ja englanninkielisenä.

Kansainväliset kemikaalikortit

Kuva kansainvälisistä kemikaalikorteista, joka on myös hyperlinkki palveluun aiheesta.

Kansainväliset kemikaalikortit ovat WHO:n koordinoiman kemikaaliturvallisuusohjelman (International Programme on Chemical Safety eli IPCS) ja EU:n yhteistyöprojekti.

Kemikaalikorteissa on kuvattu lyhyesti puhtaiden kemikaalien ominaisuuksia, terveysvaikutuksia, niiden aiheuttamia palo- tai räjähdysvaaroja, ympäristövaikutuksia ja haittojen torjuntakeinoja.

Kemikaaliturvallisuus

  • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo ja edistää teknistä turvallisuutta ja vaatimuksenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta Suomessa. Tukes valvoo tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä sekä toimeenpanee niihin liittyvää lainsäädäntöä.
  • Kemikaalituoterekisteri (KETU) on Tukesin ylläpitämä rekisteri, joka sisältää tietoja Suomessa markkinoilla olevista kemikaaleista. Tiedot perustuvat kemikaalien valmistajien ja maahantuojien tekemiin ilmoituksiin.
  • Työterveyslaitokselta löytyy kemikaaliturvallisuuteen keskittyvä portaali, joka sisältää linkkejä turvallisuusaiheisiin ohjeisiin sekä tietopankkeihin.
  • Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) edistää kemikaalien turvallista käyttöä. Se panee täytäntöön EU:n kemikaalilainsäädäntöä, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten terveyttä ja ympäristön tilaa sekä edistää innovointia ja kilpailukykyä Euroopassa.
  • Kemikaalineuvottelukunnan julkaisut. Kemikaalineuvottelukunta on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan neuvottelukunta, joka edistää kemikaalivalvontaa ja siihen liittyvää viranomaisten yhteistyötä.