Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

YAMK opinnäytetyöopas

1.5 Opinnäytetyön julkisuus

Opinnäytetyö on korkeakoulututkinnon osa, jonka tulee olla avoimesti arvioitavissa. Hyväksytyt opinnäytetyöt ovat välittömästi julkisia. Tätä asiaa ei voida sopimuksella muuttaa. Julkisuudella taataan opinnäytetöiden objektiivinen ja tasapuolinen arviointi.

Opinnäytetyöhön kuuluvat tietynlaiset sisällöt, esimerkiksi yritysten liikesalaisuudet, saattavat poikkeuksellisesti tehdä opinnäytetyöstä joiltakin osin salassa pidettävän. Tällöin opinnäytetyö on laadittava siten, että nämä luottamukselliset tiedot esitetään varsinaisesta työstä erillisessä tausta-aineistossa, joka jää toimeksiantajan käyttöön. Tausta-aineistosta ja sen säilyttämisestä sovitaan erikseen opinnäytetyösopimuksessa (liite 4). Ohjaavalla opettajalla on luottamuksellisia tietoja koskeva vaitiolovelvollisuus.

Kaikkien Centria-ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden bibliografiset tiedot ja sisältöä kuvaavat asiasanat tallennettaan. Opiskelija  tallentaa elektronisen version pdf-muodossa Theseus-verkkokirjastoon (http://www.theseus.fi).