Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

YAMK opinnäytetyöopas

3.1 Yleistä

Valtakunnallisten  laatusuositusten mukaisesti arviointiin vaikuttavat tekijät ovat opinnäytetyön tekijän tiedossa opinnäytetyöskentelyn alusta lähtien. Opinnäytetyön tekijä tietää arvioinnin periaatteet, arviointikriteerit ja arviointimenettelyn. Arvioinnin tulee olla kehittävää ja näyttöön perustuvaa.

Opinnäytetyön arviointi noudattaa Centria-ammattikorkeakoulun Opintosuoritusten arviointi ja hyväksilukeminen -toimintaohjeessa määriteltyjä opiskelija-arvioinnin periaatteita. Arvioinnin tehtävänä on tukea opiskelijan ammatillisen kasvun prosessia, ohjata oppimista osaamistavoitteiden suunnassa sekä antaa tietoa siitä, miten tavoitteet on saavutettu.

Opinnäytetyön arviointikriteereitä on hyvä käyttää arvioinnin tukena koko prosessin ajan alkuvaiheen lähtötason ja opiskelijan omien oppimistavoitteiden määrittelystä loppuvaiheessa tehtävään kokonaisarviointiin saakka.