Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

YAMK opinnäytetyöopas

3.2 Opinnäytetyön arvosanan määräytyminen

Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (4 tai 3) tai tyydyttävä (2 tai 1). Opinnäytetyön arvioinnista vastaa ohjaava opettaja. Tarvittaessa arvioinnin antaa toinen lukija.

Arviointi perustuu kirjallisen raportin lisäksi mahdolliseen tuotteeseen tai tapahtumaan, opiskelijan seminaariesityksiin, mahdolliseen tausta-aineistoon sekä työn ohjaamisen aikana kertyneeseen tietoon opiskelijan edistymisestä työhön liittyvissä osa-alueissa.

Jos opiskelija ei ole tyytyväinen saamaansa arvosanaan, hän voi pyytää siihen oikaisua Centria-ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta. Tällöin menetellään ammattikorkeakoulun Opintosuoristusten arviointi ja hyväksilukeminen -toimintaohjeen mukaisesti.

Opinnäytetyön arviointikriteerit, jonka pohjalta ohjaaja kirjoittaa arviointilausunnon, esitetään alla olevassa taulukossa.