Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

YAMK opinnäytetyöopas

2.2 Opinnäytetyön aiheen valinta ja kuvaus

Opinnäytetyön aiheen tulee liittyä oleellisesti alan opintoihin ja työelämään. Opiskelija laatii ehdottamastaan aiheesta lyhyen kuvauksen, joka sisältää aiheen rajauksen, työn tavoitteen, ongelman tai kehittämistarpeen ja käytettävät menetelmät. Ohjaaja hyväksyy aiheen.

Opiskelija laatii työstään lyhyen ja tiiviin kirjallisen ideapaperin, josta selviävät seuraavat asiat:

  • tekijä ja yhteystiedot
  • työelämäyhteys
  • opinnäytetyön aihe ja työnimi
  • aiheen valinnan perustelut
  • tavoitteet
  • rajaukset
  • tiedonhankintamenetelmät
  • alustava aikataulusuunnitelma sekä
  • työelämänedustajan yhteystiedot