Skip to Main Content

Avoimen tieteen käytänteet Centria-ammattikorkeakoulussa

Tiedonhankinta

 • Hyödynnä hankesuunnitelman tekemisessä monipuolisesti erilaisia tiedonhakupalveluita.
   
 • Centrian tiedonhankinnan oppaasta löydät kootusti
  tietoa erilaisista tiedonlähteistä.
   
 • E-aineistot oppaasta löydät kaikki kirjaston tarjoamat e-aineistot. Ne ovat muutamaa poikkeusta lukuunottamatta käytettävissä myös Centrian tunnuksillasi Centrian verkon ulkopuolella.
   
 • Voit tarvittaessa varata tiedonhaun ohjausajan informaatikoltaOhjausta on saatavissa maksutta noin  tunnin ajan Centrian henkilöstölle.  Kysy lisää!

Avoimen verkon aineistojen etsiminen

Tieteen avoimuuden vaatimusten myötä avoimien julkaisujen määrä verkossa on lisääntynyt. Silti suuri osa tutkimusartikkeleista on edelleen  maksullisissa tietokannoissa. Kirjasto on hankkinut käyttöoikeuksia useisiin tietokantoihin, mutta kustannussyistä tietokantavalikoima ei ole kaiken kattava.

Tutkimusartikkeleita voi etsiä monin eri tavoin. Seuraava linkki vie artikkeliin, jossa kerrotaan, millaisia vaihtoehtoisia väyliä artikkeleiden hankkimiseksi on olemassa http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201903233677.

Jäljempänä tällä sivulla on lisäksi linkkejä erilaisiin avoimen verkon aineistoja sisältäviin palveluihin. Tyypillisiä avoimien aineistojen hakupaikkoja ovat mm. korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten julkaisuarkistot, joihin on tallennettu sekä opinnäytetöitä että henkilökunnan julkaisuja. Henkilökunnan julkaisuihin sisältyvät myös ns. rinnakkaistallenteet eli julkaisut, jotka on julkaistu esimerkiksi tieteellisessä lehdessä ja sen lisäksi tallennettu kustantajan luvalla avoimeen julkaisuarkistoon.

Hakukoneita ja työkaluja avoimen tiedon hakemiseen ja julkaisemiseen

Avoimia tutkimuslehtiä

Journal.fi

Ammattikorkeakoulujen verkkojulkaisu, joka viestittää ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sekä ammattikorkeakoulutusta koskevasta tutkimuksesta kaikille kiinnostuneille.    

 • PLOS One
   
 • Open Access -tiedelehti, jonka vertaisarviointiprosessissa ei oteta kantaa artikkelien tieteelliseen merkittävyyteen: tavoitteena on vain varmistaa, että julkaistava teksti on metodeiltaan ja muodoltaan tieteellisten käytäntöjen mukainen.
 • Tieteellisen merkittävyyden arviointi perustuu julkaisemisen jälkeen käytävään keskusteluun.    
 • Perii kirjoittajamaksuja.

Yliopistojen ja korkeakoulujen julkaisuarkistoja - henkilökunnan julkaisuja ja opinnäytetöitä

Julkishallinnon ja tutkimuslaitosten julkaisuja

Kansainvälisiä opinnäytetöiden julkaisuarkistoja

Open Access Theses and Dissertations

Opinnäytteitä ja väitöskirjoja ympäri maailmaa vapaasti verkossa. Mukana myös suomalaisia.