Skip to Main Content

Centrian opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet 2022

WIHI-OHJE OPISKELIJALLE

Wihi on opinnäytetyöprojektien ohjaus- ja hallintajärjestelmä, joka toimii työkaluna opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa. Opinnäytetyöhön liittyvä viestintä tapahtuu Wihi-järjestelmässä (opinnäytetyön välipalautukset, viestit, ulkopuolisen antama palaute, plagioinnin tunnistus ja arviointi). Wihi on tarkoitettu opiskelijoille, opinnäytetyön ohjaajille, tarkastajille ja koordinaattoreille.  

Opinnäytetyö etenee Wihissä vaiheittain, ja kullekin vaiheelle on oma työtilansa. Etenet työssäsi vaiheesta toiseen. Kun yksi vaihe on suoritettu, avautuu Wihissä seuraavan vaiheen työtila.  

Aihe-ehdotus

Aloita opinnäytetyösi aihe-ehdotuksella. Jos työn tekijöitä on useampi, yksi työn tekijöistä laatii aihe-ehdotuksen ja kutsuu muut ryhmän jäsenet mukaan. Jokaisen opiskelijan tulee vahvistaa osallistumisensa. Tämän jälkeen aihe-ehdotus lähtee koulutuksen koordinaattorille hyväksyttäväksi. Koordinaattori voi pyytää ehdotukseen tarkennuksia ennen sen hyväksymistä.  

Aikataulu ja tehtävät

Aihe-ehdotuksen hyväksynnän jälkeen siirryt suunnittelemaan alustavan aikataulun opinnäytetyösi eri vaiheille. Voit myös tallentaa itsellesi opinnäytetyöhösi liittyviä tehtäviä. Voit asettaa tehtäviä lisää myöhemmin tai muokata näitä sitä mukaa kun työsi etenee.  

Opinnäytetyö 1/3  

Edistät työtäsi ohjaajan palautteen mukaisesti. Lähetät työstäsi tarvittavia välipalautuksia ja viestit ohjaajasi kanssa.  Vaiheen hyväksytty suorittaminen tuottaa Peppiin opintosuorituksen opinnäytetyön ensimmäisestä opintojaksosta Opinnäytetyö, suunnittelu (AMK-töissä 5 op, YAMKtöissä 10 op) arvosanalla hyväksytty.  

Opinnäytetyö 2/3  

Edistät työtäsi ohjaajan palautteen mukaisesti. Lähetät työstäsi tarvittavia välipalautuksia ja viestit ohjaajasi kanssa.  Tämä vaihe sisältää myös työsi kieliasuun liittyvää tekstinohjausta. Työsi ohjaaja antaa tästä lisätietoja.  

Vaiheen hyväksytty suorittaminen tuottaa Peppiin opintosuorituksen opinnäytetyön toisesta opintojaksosta Opinnäytetyö, toteutus (AMK-töissä 5 op, YAMK-töissä 10 op) arvosanalla hyväksytty.  

Opinnäytetyö 3/3

Teet opinnäytetyösi valmiiksi ohjaajan antaman palautteen perusteella.  Laadit työllesi suomenkielisen tiivistelmän ja englanninkielisen abstraktin. Abstraktin tarkistat MOT proofing ohjelmalla ja lähetät sen tarkistettavaksi ohjaajan antamien ohjeiden mukaisesti.  Lähetät työsi kieliasun arviointiin ohjaajan antamien ohjeiden mukaisesti.

HUOM! Sinun tulee lähettää työ kieliasun tarkistukseen viimeistään 4 viikkoa ennen toivomaasi arviointipäivää.  

Asetat työsi plagioinnin tarkistukseen.
Kirjoitat kypsyysnäytteen ohjaajan antamien ohjeiden mukaisesti

Opinnäytetyön arviointi

Julkaiset työsi Theseuksessa joko julkisessa tai käyttörajatussa kokoelmassa.  Tallennat työllesi Theseus-linkin eli opinnäytetyön pysyvän URN-osoitteen.  

Kun työsi on arvioitu, pääset tutustumaan arviointilausuntoon Wihissä.  

Viimeisen vaiheen hyväksytty suorittaminen tuottaa Peppiin opintosuorituksen opinnäytetyön viimeisestä opintojaksosta Opinnäytetyö, raportointi ja viimeistely (AMK-töissä 5 op, YAMK-töissä 10 op) numeerisella arvosanalla. Samalla aiemmista opintojaksoista annetut hyväksytyt arvosanat päivittyvät numeeriseen arvosanaan. Lisäksi Peppiin siirtyy tieto opinnäytetyösi nimestä.  

Opinnäytetyön opintojaksot Pepissä  

Opinnäytetyö koostuu kolmesta opintojaksosta, joiden laajuus ammattikorkeakoulututkinnossa on 5 op ja ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa 10 op.  

Opintojaksot:

 Opinnäytetyö, suunnittelu
 Wihissä vaiheet:

 • Aihe-ehdotus
 • Aikataulu ja tehtävät
 • Opinnäytetyö 1/3

 Opinnäytetyö, toteutus 
 Wihissä vaihe:

 • Opinnäytetyö 2/3

Opinnäytetyö, raportointi ja viimeistely  
Wihissä vaihe:

 • Opinnäytetyö 3/3
 • Opinnäytetyön arviointi    

 

Kirjaudu Wihiin Centrian käyttäjätunnuksellasi osoitteessa https://centria.wihi.fi/

 

Kuvankaappaus WIHIstä, jossa opiskelijan opiskeluoikeus näkyy.

Jos sinulla on useampi opiskeluoikeus, valitse oikea kohdasta Opiskeluoikeudet (yllä olevassa kuvassa opiskelijalla on vain yksi opiskeluoikeus: 22029915 – Tradenomi (AMK), liiketalous (LIP)

Kullakin opinnäytetyön vaiheella on oma työtilansa, joka sisältää kommunikointiin tarkoitetut työkalut. Kunkin vaiheen hyväksytty suorittaminen avaa seuraavan vaiheen. Oikealla näkyvät opiskelijan itselleen asettamat tehtävät sekä opinnäytetyön tiedot, sidosryhmien lausunnot ja opinnäytetyön ohjausta koskevat tiedot. 

Kuva opinnäytetyön tilat ja tehtävät -ruudusta

Opiskelija ja ohjaaja voivat kussakin Wihin opinnäytetyövaiheen työtilassa lähettää viestejä ja tiedostoja. Tarvittaessa voidaan ottaa käyttöön luottamuksellisten tiedostojen lähetys. Opinnäytetyön viimeiseen vaiheeseen sisältyy lisäksi plagioinnin tarkistus.  

Kuvankaappaus Wihistä, jossa tiedostojen lähetys aiheena.

Tiedostot:

Opiskelija ja ohjaaja voivat lähettää kussakin
opinnäytetyötilan vaiheessa tiedostoja ja viestejä.
Nämä jäävät talteen kyseisen vaiheen työtilaan,
jolloin viestintä säilyy kootusti tallessa. 

Lisätyistä tiedostoista ja viesteistä tulee
vastaanottajalle automaattinen sähköpostiviesti. 

Erikseen on mahdollista ottaa käyttöön
luottamuksellisten tiedostojen lähettäminen.

 

Kuvankaappaus Wihistä, kuvassa kohta tehtävät.

Tehtävät:

Opiskelijan on mahdollista asettaa itselleen tehtäviä.
Tehtäviä on mahdollista luoda, muokata ja poistaa.
Tehtäviä voivat olla esim.

 • tutkimusluvan hakeminen
 • tietoperustaan tutustuminen
 • haastattelujen tekeminen
 • kyselyn tekeminen
 • aineiston analysointi
 • johdannon kirjoittaminen

 

Kuvankaappaus WIHIStä kohdasta opinnäytetyön tiedot

Tiedot > Opinnäytetyön tiedot:

Opinnäytetyötä koskevat tiedot tulevat opiskelijan laatimasta
aihe-ehdotuksesta.

Opiskelija voi muokata opinnäytetyötään koskevia
tietoja työn edetessä (esim. työn nimen muokkaaminen).

Tiedot > Sidosryhmien lausunnot:

Sidosryhmän lausunnoista löytyvät palautteet,
jotka opiskelija saa muilta kuin opinnäytetyön
ohjaajalta (esim. abstraktin ja kieliasun tarkistus,
toimeksiantajan palaute). 

Lausunto edellyttää, että opiskelija on lähettänyt
työnsä kommentoitavaksi kyseiselle henkilölle
ja tämä on lähettänyt opiskelijalle palautteen.
Näistä lausunnoista ei tule automaattista
sähköpostiviestiä, joten tilannetta on seurattava
Wihissä säännöllisesti.

 

Kuvankaappaus WIHIstä kohdasta, jossa opinnäytetyön ohjaajat näkyvät.

Tiedot > Ohjaus:

Opinnäytetyötä koskevissa ohjauksen
tiedoissa on opinnäytetyön ohjaajatiedot.
Työllä saattaa olla varsinaisen ohjaajan
lisäksi myös lisäohjaaja. Näistä jompikumpi
toimii työsi vastuuarvioijana. 

Opinnäytetyön tarkastaja vastaa kieliasuun
liittyvästä ohjauksesta ja arvioinnista.
Tarkastaja liitetään työhön yleensä jo alkuvaiheessa,
mutta se tapahtuu viimeistään siinä vaiheessa,
kun opinnäytetyö siirtyy vaiheeseen kaksi.

Kuvankaappaus WIHIstä kohdasta kirjoita viesti.

Kuvankaappaus WIHIstä kohdasta kirjoita viesti.

Voit lähettää viestin ohjaajallesi
-> Valitse Kirjoita viesti.


Kirjoita viesti tekstilaatikkoon ja tallenna.

Ohjaaja saa tästä automaattisen
ilmoitusviestin sähköpostiinsa. 
Ohjaajan lähettämistä viesteistä saat
automaattisen ilmoitusviestin sähköpostiisi.

Saat sähköpostiisi automaattisia ilmoitusviestejä, kun:

 • Sinut kutsutaan opinnäytetyöprojektiin
 • Koordinaattori kommentoi aihe-ehdotusta
 • Koordinaattori hyväksyy aihe-ehdotuksen ja
  työllesi on nimetty ohjaaja
 • Opinnäytetyöprojektiisi on lisätty uusi opiskelija
 • Ohjaaja on lisännyt työllesi viestin
 • Ohjaaja on lisännyt työllesi tiedoston
 • Opinnäytetyön vaiheelle asettamasi määräaika
  lähenee

Automaattiset viestit tulevat osoitteesta
noreply Wihi Postittaja <wihi@postittaja.fi>

Voit ladata tiedoston ja lähettää sen
ohjaajalle kommentoitavaksi.

Valitse Lataa tiedosto.

Valitse tiedosto(t) ja lähetä.
Ohjaaja saa automaattisen viestin
lähettämästäsi tiedostosta.

Kirjoita aina tiedoston lähettämisen yhteydessä ohjaajalle viesti, jossa kerrot tarkemmin lähettämästäsi tiedoston sisällöstä ja opinnäytetyösi tilasta.

Ohjaaja voi lähettää vastaavasti sinulle tiedoston, johon on tehnyt omia huomioita. Saat tästä automaattisen viestin sähköpostiisi.

Jos työssäsi käsitellään luottamuksellista (esim. yrityksen arkaluontoista) dataa, voit pyytää ohjaajasi avaamaan luottamuksellisen tilan dokumenttien palauttamista varten. Ohjaajasi osaa neuvoa, onko tällaiselle alueelle tarvetta vai ei. 

Luottamukselliset dokumentit näkyvät vain työtäsi ohjaaville, opinnäytetyön opiskelijajäsenille ja 2. tarkastajalle (=kieliasun tarkastaja). 

Luottamuksellisille tiedostoille on oma tila. Tiedostojen lataaminen tapahtuu samaan tapaan kuin muidenkin tiedostojen lataaminen. Ole tarkka, että lisäät luottamuksellista aineistoa sisältävän tiedoston oikeaan tilaan.

 

Kuvankaappaus WIHIstä kohdasta lataa tiedosto luottamukselliselle alueelle.
 

Voit lisätä itsellesi kuhunkin vaiheeseen tehtäviä. Tehtävät auttavat sinua asettamaan välietappeja työskentelyllesi, joten näiden käyttäminen on suotavaa.

Kuvankaappaus WIHIstä tehtävän luomisesta Valitse Luo tehtävä
(Tehtävät ovat sivun oikealla puolella).
Kuvankaappaus WIHIstä kohdasta, jossa tehtävälle annetaan nimi. Kirjoita avautuvaan tekstilaatikkoon
tehtävän nimi,
kuvaus sekä suunniteltu aikataulu ja
valitse Lähetä.
Tehtävä tallentuu tehtävien listaukseesi.
Voit muokata jo tallentamiasi tehtäviä
(nimi, kuvaus, aikataulu) tai poistaa tehtävän
kokonaan. 

Voit myös päivittää tietoa tehtävän
edistymisestä (ei aloitettu, aloitettu, valmis).

Tähän on listattu muutamia esimerkkejä tehtävistä, joista saattaisi olla sinulle hyötyä.  Voit lisätä tehtäviä sen mukaan, miten työsi etenee ja minkälaisia työvaiheita on tiedossa.

Kuvankaappaus WIHIstä, kuvassa on esimerkkejä tehtävistä.

Tiedoston lähettäminen jonkun muun kuin ohjaajan kommentoitavaksi ja tähän liittyvän palautteen vastaanottaminen

Voit käyttää tätä toimintoa aina kun haluat lähettää opinnäytetyön kommentoitavaksi jollekin muulle kuin ohjaajallesi:

 • työn 2/3 vaiheessa tarvittavan tekstikatkelman lähettäminen kielen tarkastajalle (2. tarkastaja) palautteen ja jatko-ohjeiden saamiseksi (tekstin ohjaus). Tekstinohjaukseen liittyy OPINNÄYTETYÖ niminen kurssi itslearning-työtilassa, joka on kaikkien käytettävissä.
 • työn viimeistelyvaiheessa työn lähettäminen ohjaajan ohjeistuksen mukaisesti kieliasun tarkistukseen (työsi kielentarkastaja arvioi kieliasun opinnäytetyön kirjallisen esityksen arviointikriteerien mukaan)
 • työn viimeistelyvaiheessa englanninkielisen abstraktin lähettäminen ohjaajan ohjeistuksen mukaisesti kielen opettajalle tarkastettavaksi
 • toimeksiantajan yhteyshenkilölle kommentoitavaksi

Kuvankaappaus WIHIstä, jossa ladataan tiedosto ulkopuoliselle lähetettäväksi. Lisää ensin tiedosto tai valitse jo joku
Wihissä olemassa olevista tiedoista.
Lähetä kommentoitavaksi ulkopuoliselle -painike
tulee näkyville.
Kuvankaappaus WIHIstä, jossa lähetetään tiedosto ulkopuoliselle kommentoitavaksi. Kirjoita tekstilaatikkoon viestiotsikko, viestin ja
vastaanottajan sähköpostiosoite.
Lähetä.
Vastaanottaja saa automaattisen viestin, joka
sisältää linkin lähettämääsi aineistoon.
Linkki on voimassa 28 vrk.

Muista seurata saamiasi lausuntoja Wihissä. Näistä ei tule automaattista sähköpostia.

Valmiin opinnäytetyön lähettäminen plagioinnintunnistukseen ja arvioitavaksi

Tässä vaiheessa työsi tarkastetaan plagioinnin osalta. Lataa tiedosto pdf-muodossa ja lähetä se Wihissä tarkistettavaksi Turnitin -plagioinnintarkistusohjelmaan.

Valitse kohdasta Plagioinnin tarkastus -> Lataa tiedosto. Tämän jälkeen valitse tiedosto, jonka lähetät tarkistettavaksi. Tiedoston tulee olla pdf-muodossa (liitteineen yksi tiedosto). Ole huolellinen, että valitset oikean tiedoston.

Sinun tulee hyväksyä Turnitinin EULA-lisenssisopimus. Lopuksi paina Lähetä. Työ siirtyy saman tien tarkistussovellukseen. Onnistuneen latauksen jälkeen plagioinnin tarkastuksen tila on 'analysoitavana'.

Kuvankaappaus Wihistä kohdassa, jossa opinnäytetyö viedään plagioinnin tarkistukseen.

Ohjaaja saa automaattisen viestin plagioinnin tarkistuksen tuloksesta.

Kun työ on käynyt analyysin läpi, tilatiedoksi muuttuu analysoitu. Jää odottamaan ohjaajan palautetta.

 

 • Kirjaudu Wihiin Centrian käyttäjätunnuksillasi osoiteessa https://centria.wihi.fi/ tai valitse Pepistä lamppu-symbolin alta symboli W. 
 • Jos sinulla on useampi opiskeluoikeus, valitse oikea kohdasta opiskeluoikeudet.
 • Valitse Luo aihe-ehdotus. Avautuu ikkuna, jossa voit luoda aihe-ehdotuksen (jos aihe-ehdotus ei avaudu, tarkista että pop-upit ovat selaimessasi sallittuja).
 • Jos työ tehdään pari- tai ryhmätyönä, lisää ryhmän jäsenet. Tarkistathan, että Ryhmän jäsenet -kohdassa näkyy kullakin opiskelijalla oikea koulutus. HUOM! Sopikaa etukäteen, kuka ryhmän jäsenistä aloittaa prosessin aihe-ehdotuksen tallentamisella. Jos teet työn yksin, ryhmän jäseniä ei tarvitse lisätä.

Kuvankaappaus WIHIstä, jossa lisätään muut ryhmänjäsenet opinnäytetyöprojektiin.

 •  Tässä vaiheessa sinun tulee täyttää ainakin pakolliset, punaisella tähdellä merkityt kentät. Voit välissä tallentaa aihe-ehdotuksen.
 • Opinnäytetyön nimenä voit aluksi käyttää työnimeä, joka tarkentuu myöhemmin. Muista kuitenkin päivittää työn nimi ja käännös heti kun tämä on tiedossa, viimeistään ennen kuin lähetät lopullisen opinnäytetyöversion plagioinnintarkastukseen.

HUOM! Kun ohjaaja on arvioinut opinnäytetyösi, työlle tallentamasi nimi ja tämän käännös Wihissä tulevat opintosuorituksiisi ja lopulta todistuksellesi. Tietojen oikeellisuus on opiskelijan vastuulla.

 • Suuntautumisvaihtoehto ei ole pakollinen tieto.
 • Opinnäytetyön suunniteltu aloitus- ja lopetuspäivämäärä ovat suuntaa antavia tietoja. Voit muokata niitä opinnäytetyön edetessä.
 • Jos tiedät, mikä on opinnäytetyösi tyyppi, valitse se tässä kohtaa. Jos opinnäytetyön tyyppi ei ole vielä selvillä, valitse Ei tiedossa. Tietoa voi muokata myöhemmin.
 • Voit esittää ohjausaikatoiveen, mutta huomioi, että koulutuksilla voi olla omat ohjauksen toteuttamiseen liittyviä aikatauluja.
 • Työn sisällön, tavoitteen ja tuloksen kuvaus on pakollinen. Muita kenttiä voit täyttää myöhemmin opinnäytetyösi edettyä.
  Kuvankaappaus WIHIStä kohdasta, jossa kuvataan työn tavoitteet, sisältö ja tulokset.
 • Jos teet työsi toimeksiantona, täytä toimeksiantajan tiedot heti kun se on mahdollista.

Kuvankaappaus Wihistä kohdasta, johon laitetaan toimeksiantajan tiedot.

Valmiudet on vapaaehtoinen kenttä. Aihe-ehdotuksesi hyväksymisprosessin kannalta on toivottavaa, että tallennat tähän jotain taustatietoja.

Kuvankaappaus WIHIstä kohdasta, jossa kuvataan opiskelijan valmiudet.

Sitoutuminen hyvän tieteellisen käytännön noudattamiseen on pakollista. Tarkemmin ohjeisiin voit tutustua Centrian opinnäytetyöohjeessa kohdassa Opinnäytetyön eettiset ohjeet tai TENKin sivuilla osoiteessa https://tenk.fi/sites/default/files/2023-03/HTK-ohje_2023.pdf .

Lopuksi lähetä aihe-ehdotus. Voit myös tehdä aihe-ehdotusta vähitellen, jolloin tallennat aihe-ehdotuksen luonnoksena ennen kuin lähetät sen eteenpäin. Aihe-ehdotuksen peruuttaminen poistaa luonnoksen.

Kun olet lähettänyt aihe-ehdotuksen, sinulle avautuu Wihissä ensimmäinen työtila: Aihe-ehdotus. Näet tästä, että aihe-ehdotus on lähetetty koordinaattorin hyväksyttäväksi.
HUOM! Jos opinnäytetyöllä on useampi tekijä, tulee jokaisen opiskelijan hyväksyä aihe-ehdotus ennen kuin koordinaattorin on mahdollista tehdä hyväksyntä.

 

Koordinaattori voi pyytää sinulta tarkennuksia lähettämääsi aihe-ehdotukseen. Koordinaattorin Wihiin tallentamista viesteistä saat automaattisen sähköpostin. Kun koordinaattori on hyväksynyt aihe-ehdotuksesi ja työllesi on nimetty ohjaaja, saat tästä automaattisen sähköpostiviestin.

Kun aihe-ehdotus on hyväksytty, Wihissä avautuu opinnäytetyön seuraava työtila: Aikataulu ja tehtävät. 

Tee tässä vaiheessa alustava tavoiteaikataulu opinnäytetyösi eri vaiheille (aikataulu ja tehtävät, vaihe 1-3). Mieti, mikä on tavoitteesi työn valmistumisajankohdasta. Työn on oltava valmiina arvioitavaksi viimeistään neljä viikkoa ennen toivottua arviointipäivää. Suunnittele edeltävien vaiheiden alustavat määräajat.

Kuvankaappaus WIHIstä kohdasta, jossa on Aikataulun ja tehtävien vuoro.

 

Kun aikataulu ja tehtävät on hyväksytty, siirryt vaiheeseen 1/3.

Kuva vihistä, jossa opinnäytetyön vaihe 1 on kesken

Työstä opinnäytetyötäsi ohjaajan palautteen perusteella.  Voit tarvittaessa päivittää tämän tai tulevien vaiheiden tavoiteaikataulua sekä tarkistaa itsellesi asettamia tehtäviä. Voit luoda uusia tehtäviä tai päivittää aiemmin luomiesi tehtävien tilannetietoa.

Lähetä ohjaajalle versio työstäsi liitetiedostona ja kirjoita tähän liittyvä viesti. Saamasi palautteen mukaisesti voit palauttaa työtäsi kommentoitavaksi useamman kerran. Voit myös lähettää viestiä ohjaajallesi tarpeen mukaan.

Kun ohjaajasi on hyväksynyt vaiheen opinnäytetyö 1/3, muuttuu vaiheen status tilaan 1/3 opinnäytetyöstä tehty. HOPSiisi Pepissä tulee näkyville ensimmäinen suoritus: Opinnäytetyön suunnitteluvaihe (AMK-töissä 5 op ja YAMK-töissä 10 op) ja arvioinniksi S (suoritettu).

Kuvankaappaus Wihistä, jossa opinnäytetyön vaihe 2 on kesken

Kun opinnäytetyöstä on hyväksytty vaihe 1/3, jatkat työskentelyä vaiheessa 2/3 ohjaajan kanssa kommunikoiden. Tämä vaihe sisältää myös tekstin ohjausta. Siihen liittyy OPINNÄYTETYÖ niminen materiaali itslearning-työtilassa, joka on kaikkien käytettävissä. Lähetät työstäsi tekstikatkelman kielen tarkastajalle, jolta saat palautteen ja tarvittavat jatko-ohjeet kirjoittamiseen liittyvän tuen saamiseksi. Kun ohjaajasi on hyväksynyt vaiheen 2/3, muuttuu vaiheen status tilaan 2/3 opinnäytetyöstä tehty.

Kuvankaappaus Wihistä, jossa opinnäytetyön vaihe 2 on hyväksytty

HOPSiisi Pepissä tulee näkyville seuraava suoritus: Opinnäytetyö, toteutus (AMK-töissä 5 op ja YAMK-töissä 10 op) ja arvioinniksi S (suoritettu). Kun opinnäytetyöstä on hyväksytty vaihe 2/3, jatkat työskentelyä vaiheessa 3/3 ohjaajan kanssa kommunikoiden.

Opinnäytetyön nimen tarkistaminen

Tarkista viimeistään tässä vaiheessa, että työn nimi on oikea (myös käännös). Päivitä tarvittaessa opinnäytetyön nimi. 

Avaa opinnäytetyön tiedot (Wihi-näkymässä oikealla). Tämä jälkeen valitse Muokkaa.

Kuvankaappaus Wihistä kohdasta, jossa on opinnäytetyön tiedot.

Päivitä opinnäytetyön nimi (fi, en).

Kuvankaappaus Wihistä, jossa tarkistetaan opinnäytetyön tiedot.

Opinnäytetyön englanninkielinen abstrakti

Lähetä työsi englanninkielinen abstrakti tarkistettavaksi. Varmista työsi ohjaajalta, kenelle abstrakti tulee lähettää. Käytä tässä Lähetä kommentoitavaksi ulkopuoliselle -toimintoa. Kun olet lisännyt tiedoston, valitse lähetä kommentoitavaksi (kuvattu tarkemmin kohdassa Tiedostojen lähettäminen muille).

Kieliasun arviointi

Lähetä työsi kieliasun tarkistukseen. Käytä tässä Lähetä kommentoitavaksi ulkopuoliselle -toimintoa. Kun olet lisännyt tiedoston, valitse lähetä kommentoitavaksi (kuvattu tarkemmin kohdassa Tiedostojenn lähettäminen muillej).

Opinnäytetyösi kieliasun arvioi työllesi nimetty 2. tarkastaja (tiedot Opinnäytetyön Ohjaus-tiedoissa). Työn arviointiin tulee varata vähintään neljä viikkoa. Huomioi loma-aikojen vaikutus käytössä olevaan arviointiaikaan. Jos et ole saanut valmiiksi lopullista versiota, lähetä tässä vaiheessa työstäsi viimeisin versio, jotta kieliasun arviointia on mahdollista alkaa tehdä. Varmista ohjaajaltasi oikea ajankohta työsi kieliasun arviointiin lähettämisestä.

Toimeksiantajan lausunto

Jos työlläsi on toimeksiantaja, voit lähettää työsi kommentoitavaksi. Muista varata tähän riittävästi aikaa. Lisäämäsi tiedosto välittyy sähköpostitse työsi toimeksiantajan yhteyshenkilön sähköpostiin. Viestin sisältämä linkki on voimassa 28 vrk. Kun olet lisännyt tiedoston, valitse lähetä kommentoitavaksi ulkopuoliselle (kuvattu tarkemmin kohdassa Tiedostojen lähettäminen muille).