Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Julkaisutiedonkeruu

Julkaisutiedonkeruu - mitä ja miksi?

Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää vuosittain tiedot korkeakoulujen henkilöstön julkaisutoiminnasta. Tiedot raportoidaan osana ammattikorkeakoulujen tiedonkeruuprosessia ministeriölle. Henkilöstön julkaisujen määrä on osa ammattikorkeakoulun tuloksellisuutta, joten on tärkeää, että kaikki henkilöstön tekemät ammatilliset ja tieteelliset julkaisut raportoidaan. Myös taiteellinen toiminta, esimerkiksi teatteri- tai musiikkiesitykset, ovat osa tiedonkeruuta, samoin kuin keksintö- ja patentti-ilmoitukset sekä erilaisten ohjelmistojen ja tietoteknisten ratkaisujen kehittäminen.

Jokaisen on huolehdittava niiden julkaisujen, joiden tekemisessä on ollut tavalla tai toisella mukana, ilmoittamisesta julkaisutiedonkeruuseen. Tietojen ilmoittaminen tapahtuu lomakkeella, jonne syötetään vaaditut tiedot. Kirjoitetun julkaisun ollessa kyseessä, se on myös toimitettava Centria-kirjastoon tietojen tallennusta ja tarkistusta varten.

Käytössä on julkaisutietojen tallennuspalvelu Justus, jossa julkaisun tekijä syöttää julkaisun tiedot suoraan järjestelmään. Hyväksytyt julkaisutiedot ovat myöhemmin nähtävissä julkaisutietopalvelu Juulissa sekä Tiedejatutkimus.fi -sivustolla.

Mikä on julkaisu?

Julkaisutiedonkeruussa noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön määrittelemiä julkaisutyyppien kriteerejä. Julkaisu on yleismääre, jota käytetään erityyppisistä ammatillisen tai tieteellisen toiminnan tuotoksista. Sillä ei siis tarkoiteta ainoastaan kirjoitettuja artikkeleita tai kirjoja.

Julkaisu voi olla esimerkiksi:

 • artikkeli lehdessä tai konferenssijulkaisussa
 • kirja
 • musiikkiesitys
 • teatteriesitys
 • patentti
 • keksintöilmoitus
 • audiovisuaalinen aineisto
 • tieto- tai viestintätekninen ohjelma tai ohjelmisto.

Julkaisun tulee täyttää seuraavat kriteerit:

 1. Julkaisun tulee olla julkisesti kenen tahansa saatavilla.
 2. Julkaisukanavalla tulee olla tekijästä riippumaton toimituskunta tai julkaisija, joka päättää julkaisukanavalla julkaistavista julkaisuista.
 3. Julkaisua ei ole aikaisemmin julkaistu tiedonkeruussa raportoitavassa muodossa.
 4. Julkaisun tekijällä on yhteys korkeakouluun.
 5. Julkaisu perustuu tekijän korkeakoulussa tekemään tutkimus- tai asiantuntijatyöhön.

Julkaisutyypit

Julkaisujen määritelmät

Julkaisujen ilmoittaminen step-by-step

1. Raportoi toiminnastasi, kun olet:
A) kirjoittanut artikkelin tai muun julkaisun yksin tai yhdessä muiden kanssa,
B) ollut osallisena taiteellisessa toiminnassa (musiikkiesitys, näytelmä),
C) tuottanut tietoteknisen ohjelmiston tai
D) tehnyt keksintöilmoituksen tai patentin.

 

2. Ilmoita tekemästäsi julkaisusta tai toiminnasta Justus-portaalissa tai sähköpostilla:
kirjoitetut julkaisut
taiteellinen toiminta
tieto- ja viestintätekniset ohjelmat: julkaisutiedonkeruu@centria.fi
patentit ja keksintöilmoitukset: julkaisutiedonkeruu@centria.fi

 

3. Toimita kirjastoon alkuperäinen julkaisu tai kopio siitä.

Tämä koskee vain kirjoitettuja julkaisuja. Verkkojulkaisun ollessa kyseessä ilmoita sen pysyvä verkko-osoite. Kirjan ollessa kyseessä, toimita kirja tietojen tarkistusta ja tallennusta varten Centria-kirjastoon seuraavin tiedoin:

Centria-kirjasto Kokkola
Talonpojankatu 2,
67100 Kokkola