Skip to main content

Opinnäytetyön tekijän opas

Ihana kamala opinnäytetyö

Tämä opas auttaa sinua opinnäytetyön tekemiseen liittyvissä asioissa. Opas jakaantuu neljään eri osaan, joista ensimmäinen käsittelee lyhyesti tiedonhakua. Tiedon hakemisen taito on erityisen tärkeää nykypäivänä, jolloin meillä on tarjolla kirjojen ja tieteellisten artikkelien lisäksi Internetistä aukeavat mahdollisuudet. Onnistunut tiedonhaku tuottaa opinnäytetyöhön hyviä lähdeviitteitä pakollisen teoriaosuuden tueksi.

Oppaan toinen osa käsittelee opinnäytetyön teknistä toteutusta. Tekninen toteutus tarkoittaa tässä opinnäytetyöpohjan valmistelua esimerkiksi MS Word -tekstieditoria käyttäen.

Kolmas ja neljäs osa käsittelevät sovelluksia, jotka liittyvät opinnäytetyön valmistumisvaiheeseen. Kun opinnäytetyö on valmis, se lähetetään Urkund-plagioinninestojärjestelmään analysoitavaksi. Sovellus varmistaa, että opinnäytetyö on varmasti tekijänsä tuote eikä plagiaatti. Kun opinnäytetyö on hyväksytty, opiskelija lataa sen sähköisessä muodossa Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut -palveluun muiden nähtäväksi ja luettavaksi.

Onnea matkaan!