Skip to main content

Opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet: 9. Opinnäytetyön julkisuus

9. Opinnäytetyön julkisuus

Opinnäytetyö on aina julkinen asiakirja. Se perustuu lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 ja OKM:n ohjeeseen Opinnäytetöiden julkisuus 28.1.2004 Dnro 3/500/2004.
(http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6Jfq6unMt/Opinnaytetyot_ja_tietosuoja.pdf)

Mikäli opinnäyte kuitenkin sisältää salaisen osion, tulee tiivistelmästä käydä ilmi työn sisältö. Tiivistelmässä myös mainitaan, että työ sisältää salaisen osion. Toimeksiantajalle jäävä salainen osa on erillisessä liitteessä.

Opinnäytteen julkisuutta voidaan rajoittaa vain sellaisen materiaalin osalta, joka on laissa määrätty salassa pidettäväksi. Ammattikorkeakoulun päätös opinnäytetyön salaisuudesta tulee perustua lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta (L 621/1999), jossa salassa pidettäväksi on määrätty mm. asiakirjat, jotka sisältävät liikesalaisuuksia (mikäli se, jota asiakirja koskee, ei anna suostumustaan sen tiedoksi antamiseen). Mahdollisen keksinnön patentoimisessa noudatetaan lakia korkeakouluissa tehtävistä keksinnöistä ja yleistä patenttilainsäädäntöä. Tekijänoikeudellisista kysymyksistä määrätään yleisessä tekijänoikeuslainsäädännössä.
 

TAULUKKO 2. Opinnäytetyön toimijat ja heidän tehtävänsä