Skip to main content

RefWorks-opas

Kansioiden hallinta

Kansion luonti

 1. Klikkaa My folders -painiketta ja valitse Add a folder
 2. Anna kansiolle nimi
 3. Klikkaa Save

Kansion uudelleen nimeäminen

 1. Klikkaa vasemmasta reunasta My folders
 2. Etsi kansio, jonka haluat nimetä uudelleen
 3. Klikkaa kansio aktiiviseksi ja sen jälkeen klikkaa ... -kuvaa kansion oikealla puolella
 4. Valitse Rename, nimeä kansio uudelleen ja valitse Save

 

Kansion poistaminen

 1. Mene vasemmasta reunasta kohtaan My Folders.
 2. Etsi kansio, jonka haluat poistaa
 3. Klikkaa kansiota ja sen jälkeen klikkaa ...-kuvaketta kansion oikealla puolella
 4. Valitse Delete

 

 

Uuden alakansion luominen

 1. Mene vasemmasta reunasta kohtaan My Folders
 2. Etsi kansio, jolle haluat tehdä alakansion ja klikkaa se aktiiviseksi
 3. Klikkaa ...-kuvaketta kansion oikealla puolella
 4. Valitse Add Subfolder, nimeä kansio ja valitse Save

Last Imported -kansio

RefWorksiin siirretyt uudet viitteet näkyvät lisäysjärjestyksessä Last Imported -kansiossa, josta ne voidaan siirtää eteenpäin varsinaisiin kansioihin.

Not in Folder -kansio

Jos Last Imported -kansion viitteitä ei siirretä muihin kansioihin, ne siirtyvät Not in Folder -kansioon, kun RefWorks-ohjelmaan haetaan seuraavan kerran uusia viitteitä.