Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

YAMK opinnäytetyöopas

ESIPUHE

Suomalaisessa korkeakoulutusjärjestelmässä opinnäytetyön rooli on toimia merkittävänä tiedon, taidon ja osaamisen näytön merkkinä. Ylemmässä korkeakoulututkinnossa opinnäytetyön kautta opiskelija osoittaa kykynsä tunnistaa ja rajata oman alansa kannalta merkityksellinen tutkimusaihe. Opiskelijan tulee näyttää tuntevansa aihealueen teoreettiset käsitteet sekä osoittaa kykenevänsä soveltamaan näitä käsitteitä tutkimuskohteeseen. Tämän lisäksi opinnäytetyössä opiskelija osoittaa hallitsevansa käyttämänsä tutkimusmenetelmät ja -prosessin sekä osaavansa tuottaa tieteellistä asiatekstiä.

Tässä oppaassa keskitytään ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön erityiskysymyksiin. Opas täydentää Centria-ammattikorkeakoulun yleisiä opinnäytetyöohjeita, ja perustuu aiemmin Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa YAMK-koulutusohjelmille laadittuun ohjeeseen. Nyt tätä ohjetta on uusittu nykyisten Centria-ammattikorkeakoulun YAMK-vastuuhenkilöiden toimesta. Työryhmään kuuluivat Katarina Broman, Marko Forsell ja Annukka Kukkola sekä Tuija Tolonen-Kytölä.

Kokkolassa 21.3.2017

Työryhmä

Katarina Broman
Marko Forsell
Annukka Kukkola
Tuija Tolonen-Kytölä