Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

YAMK opinnäytetyöopas

4 TOIMINNAN SEURANTA, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Opinnäytetyöprosessin tekemisen ja sen ohjaamisen jatkuva kehittäminen edellyttää palautteen keräämistä.

Opinnäytetyöprosessia ja siihen liittyvää ohjausta kehitetään opiskelijoiden ja toimeksiantajien antaman palautteen sekä Centria-ammattikorkeakoulun Opetuksen laatu -arvioinnin pohjalta. Opiskelija antaa ohjaavalle opettajalle opinnäytetyöprosessista kirjallisen palautteen (liite 3).