Skip to main content

Tiedonhakuopas liiketalouden opiskelijoille

Lehtiartikkelit tiedonhaussa

Tieteellisiä tutkimuksia julkaistaan tieteellisissä julkaisuissa ja ammattilehdissä. Lehtiartikkelit voivat olla esimerkiksi alkuperäistutkimuksia (original research), katsausartikkeleita (review) tai kirjallisuuskatsauksia (systematic review).

Lehtiartikkeleita voit löytää sekä painettuina että elektronisina. Painettuja liiketalouden alan lehtiä löydät kirjastosta, ja niitä voi lainata, skannata tai kopioida omaan käyttöön. Erilaisten hakupalveluiden kautta voit lukea monien alan lehtien artikkeleita elektronisessa muodossa, useimmiten pdf-muodossa. 

Tieteellisissä lehdissä julkaistaan viimeisin tutkimustieto. Tieteelliset lehdet (peer reviewed) sisältävät myös muita kuin tutkimusartikkeleita, mutta pääosin artikkelit perustuvat tutkimustietoon.

Myös ammattilehdissä julkaistaan jonkin verran tutkimus- ja katsausartikkeleita. Ammattilehtien seuraaminen jo opiskeluaikana on tärkeää oman ammattitaidon kehittymisen kannalta.

Kotimaisia e-lehtiä

Alma Talent Ammattilaismediat Alma Talentin aikakauslehtipalvelu. Sisältää seuraavat lehdet: Talouselämä, Tekniikka & Talous Tivi, Arvopaperi, Markkinointi & Mainonta, Mikrobitti, Mediuutiset, Kauppalehti sekä Uusi Suomi. Ammattilaismediat korvaa aiemman Summa-palvelun.

Alma Talent Media-arkisto Sisältää Talentumin / Alma Talentin julkaisemien lehtien artikkelit kokoteksteinä vuodesta 2001 alkaen.

ePress - kotimaisia sanomalehtiämm. Keskipohjanmaa, Helsingin Sanomat, Aamulehti, Kaleva, Pohjalanen. Ei etäkäyttöä. 

Elektra sisältää kotimaisten tieteellisten lehtien artikkeleita kokoteksteinä.  Kokoelmaan kuuluu yli 31 000 artikkelia, jotka ovat saatavilla pääosin pdf-muodossa. Osa lehdistä päivittyy jatkuvasti, osasta mukana on vain vanhoja vuosikertoja. Elektrassa on saatavissa esimerkiksi seuraava julkaisut:

  • Hallinnon tutkimus, neljästi vuodessa ilmestyvä aikakauslehti, jossa julkaistaan julkiseen hallintoon sekä yrityksen ja järjestöjen hallintoon kohdistuvaan tutkimukseen liittyviä artikkeleita.
  • Lakimies, oikeustieteen johtava aikakauskirja, jota Suomalainen Lakimiesyhdistys on julkaissut vuodesta 1903. Lakimies on referee-julkaisu, joka ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa ja on saatavilla Elektrassa vuosikerrasta 1996 alkaen.
  • Matkailututkimus-lehti julkaisee matkailua, virkistystä ja vapaaaikaa käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita, katsauksia, näitä aloja koskevia puheenvuoroja sekä kirja-arvosteluja. Matkailututkimus ilmestyy Elektrassa vuoden viivellä.

Kansainväliset lehdet

Ammattikorkeakoululla on käytössä satoja kansainvälisiä liiketalouden alan lehtiä verkkomuodossa.

Lehdissä on eritasoisia ja erityyppisiä artikkeleita: alkuperäistutkimuksia, tutkimusartikkeleita, kirjallisuuskatsauksia, katsausartikkeleita, mielipidekirjoituksia, kirja-arvosteluja ja muita artikkeleita. 

Artikkeleita voi hakea erilaisten hakupalveluiden avulla, Katso välilehdiltä erityisesti liiketalouden alalle soveltuvia hakupalveluita ja tietokantoja. 

E-aineistot-oppaastamme löydät lisätietoa ja ohjeita tietokantojen käyttöön.

 

 

 Abi Inform  -tietokannassa on laajasti taloustieteen aineistoa, e-lehtiä, raportteja ja tutkimuksia.

Academic Search Elite  on on monialainen kansainvälinen e-lehtien hakupalvelu. Sisältää yli 2000 kokotekstilehteä, joista suuri osa on tieteellisiä, ns. peer reviewed -lehtiä.

Hakutuloksen voi rajata kokoteksteihin valitsemalla "Limit to full text". Tällöin tuloksiin listautuvat vain ne viitteet, joissa on mukana artikkeli kokotekstinä.

Directory of Open Access Journals on kansainvälinen tietokanta, joka tarjoaa pääsyn open access -lehtiin ja niiden artikkeleihin. Kaikki materiaali tietokannassa on ns. peer reviewed.

 

 

 

Emerald   sisältää  tieteellisiä aikakauslehtiä ja kokotekstiartikkeleita mm. liiketalouden, johtamisen, markkinoinnin, tekniikan ja yhteiskuntatieteiden alalta. 

Sage Premier -kokoelma  sisältää noin 600 lehteä vuodesta 1999 lähtien. Aihealueita ovat mm. kasvatustiede, kulttuurintutkimus, lääke- ja terveystieteet, politiikan tutkimus, psykologia, sosiologia, talous- ja hallintotieteet, uskontotiede ja viestintä.

 

Sisältää noin 2500 elektronista lehteä vuodesta 1995 lähtien. Hakua voi rajata aihealueittain, esimerkiksi Business, Management and Accounting.

Edilex

 

 

Edilex sisältää ajantasaisten säädöstietokantojen ja viimeisimmän lainsäädännön lisäksi juridisen uutispalvelun, lakikirjaston sähköiset kirjat, artikkelit, lehdet ja sanakirjan.

Palvelusta löytyvät seuraavat lehdet:

Defensor Legis-lehdet ovat Edilexissä kokonaisuudessaan numerosta 4/2003 alkaen ja suurin osa lehtien artikkeleista vuoden 2000 alusta lähtien. Uudet numerot ilmestyvät Edilexissä samaan aikaan lehden paperiversion kanssa.

JFT - Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland-lehdet löytyvät numerosta 1/2000 lähtien. Uudet numerot ilmestyvät Edilexissä samaan aikaan lehden paperiversion kanssa.

Lakimies-lehti sisältää lehdet kokonaisuudessaan numerosta 1/2004 alkaen ja suurimman osan artikkeleista vuoden 1996 alusta lähtien. Uudet numerot ilmestyvät Edilexissä samaan aikaan lehden paperiversion kanssa.

Oikeus-lehti on Edilexissä numerosta 3/2000 alkaen. Uudet numerot ilmestyvät Edilexissä samaan aikaan lehden paperiversion kanssa.

Oikeustieto sisältää lehdet kokonaisuudessaan lehden ensimmäisestä ilmestyneestä numerosta 1/1995 alkaen. Uudet lehdet ilmestyvät Edilexissä yhdeksän kuukauden kuluttua paperiversion julkaisemisesta.

Verotus-lehden artikkelit ovat palvelussa numerosta 1/2007 alkaen ja viitetiedot numerosta 1/2004 alkaen. Verotus-lehti julkaistaan Edilexissä 12 kuukauden kuluttua numeron ilmestymisestä.

Ympäristöjuridiikka-lehti löytyy Edilexistä numerosta 1/2004 alkaen. Uudet numerot ilmestyvät Edilexissä samaan aikaan lehden paperiversion kanssa.

Asiasanat

Suomenkielisten hakusanojen valinnassa kannattaa käyttää apuna esimerkiksi Yleistä suomalaista ontologiaa YSOa. YSO löytyy laajasta suomalaisesta sanasto- ja ontologiapalvelusta Fintosta.

YSO on on kolmikielinen, etupäässä yleiskäsitteistä koostuva ontologia, joka on tarkoitettu käytettäväksi kirjojen, artikkeleiden, elektronisen aineiston ja muiden aineistojen tiedonhakuun. Sanasto auttaa tietojen tallentajia ja tiedonhakijoita käyttämään yhteistä kieltä.