Skip to Main Content

Centria-kirjaston saavutettavuusopas

Saavutettavuus ja esteettömyys

Saavutettavuus on ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia verkkopalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Saavutettava palvelu tai tuote on sellainen, jota kaikkien on mahdollista käyttää yhdenvertaisesti vammoista tai toimintarajoitteista huolimatta. Saavutettavuuteen liittyvät toiminnot, kuten tekstin kuuleminen ääneen tai verkkosivujen optimointi, auttavat kaikkia ihmisiä opiskelussa tai tiedonhankinnassa. Saavutettavuus parantaa siis esteettömyyttä digitaalisessa maailmassa.

koristekuva

 

 

 

 

 

Esteettömyys viittaa yleensä fyysiseen ympäristöön, kuten rakennuksiin, ulkoalueisiin ja liikennevälineisiin. 

Esteettömyys ja saavutettavuus yhdessä takaavat jokaiselle yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa. Esteettömät ja saavutettavat ratkaisut sopivat kaikille ihmisille.

 

 

Centria-kirjaston tarjoamat saavutettavat aineistot painottuvat tekstin kuunteluun.
 

Koska lukivaikeus on yksi yleisimmistä oppimisvaikeuksista, tästä oppaasta löytyy tietoa myös muista lukemista helpottavista työkaluista sekä luki- ja oppimisvaikeuksia tukevista tahoista.  Lisäksi kannattaa tutustua erilliseen Celian äänikirjat lukemisesteisille -oppaaseemme.