Skip to Main Content

Tiedonhakuopas sähkötekniikan opiskelijoille

Motiva

Motivan logo

 

Motiva  on valtion kokonaan omistama asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan sivuilta löytyy mm. ladattavia energiatekniikkaan liittyviä julkaisuja.

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus

 

 

 

 

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tehtävänä on edistää sähkön käytön turvallisuutta ja luotettavuutta, sähköisiä energiatehokkuusratkaisuja sekä älykästä sähkön käyttöä keräämällä, tuottamalla ja jakamalla tietoa.

Tukes

Tukes (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) -tietopalvelun kautta  löydät  erilaiset tietotuotteet, säädökset, julkaisut ja ohjeet ym. hyödylliset aineistot. Palvelut on ryhmitelty   ja voit tarkastella niitä toimialoittain. 

Tietoa ydinvoimasta

Nuclear Information and Resuource Service antaa kattavan paketin ydinvoimatietoutta.

Ydinvoima.fi -sivusto tarjoaa kriittistä tietoa ydinvoimasta.

Tietoa tuulivoimasta

Suomen Tuulivoimayhdistyksen logo

  

Tuulivoimatieto-sivusto on luotu yhdessä Motivan ja Suomen tuulivoimayhdistyksen kanssa lisämään ihmisten tietoisuutta tuulivoiman toiminnasta ja mahdollisuuksista. Sivusto pohjautuu vuonna 2004 kerättyyn laajaan aineistoon tuulesta, tuulisuudesta, tuulivoimasta, tuulivoimaloista ja niiden tekniikasta.

 

Tuulivoima-sivusto tarjoaa myös tietoa, julkaisuja, sanastoja ja linkkejä tuulivoiman eri aihealueisiin.

Suomen tilastollinen vuosikirja

Suomen tilastollinen vuosikirja on Tilastokeskuksen julkaisema Suomen virallinen tilasto, jossa on tilastotietoja  mm. suomalaisten elintavoista, asumisesta, terveydestä, yrityksistä, teollisuudesta, enegiasta, rakentamisesta.

Electropedia

Logistiikan maailma

 

Tutustu Logistiikan maailman palveluun, joka on ajantasainen ja käytännönläheinen verkkoaineisto kaikista logistiikka-alan keskeisistä toiminnoista. Aineistossa myös perustietoa liike- ja tuotantotaloudesta.
 

Sivustolla on luettavissa e-kirjana Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet

Toimialaraportit

Toimialaraportit  on analyyttinen ja vuosittain päivitettävä julkaisusarja eri toimialojen liiketoiminnan tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä Suomessa. Raportit ovat kunkin toimialan toimialapäällikön kokoamia.

Mukana seuraavat alat:

Elintarviketeollisuus
Kaivosteollisuus
Luovat alat
Matkailu
Ohjelmistoala
Puuteollisuus
Sosiaalipalvelut
Uusiutuva energia