Skip to Main Content

Tiedonhakuopas sähkötekniikan opiskelijoille

Sähkö- ja telealan standarditietoutta Suomesta ja ulkomailta 

SFS-online  -palvelun kautta voit etsiä SFS-standardeja pdf-muodossa. Voit hakea julkaisua kirjoittamalla hakuruutuun standardin tunnuksen tai hakusanan. Haku kohdistuu Centria-ammattikorkeakoululle hankittuun kokoelmaan.

  

 

 

IEL  sisältää IEEE:n ja IET:n julkaisemien lehtien kokotekstiartikkelit, konferenssijulkaisut ja kaikki voimassa olevat IEEE:n standardit

ITU  eli   International Telecommunication Union  (Kansainvälinen televiestintäliitto) on YK:n alainen televiestintäverkkoja ja -palveluja kansainvälisesti koordinoiva järjestö. ITU:n päätehtäviä ovat standardointi, radiotaajuuksien jakaminen ja puhelinverkkojen yhteyskäytäntöjen organisointi maiden välillä siten, että ulkomaanpuhelut ovat mahdollisia.

ETSI  eli  European Telecommunications Standards Institute  on riippumaton, voittoa tavoittelematon eurooppalainen telealan standardisoimisjärjestö, joka tuottaa maailmanlaajuisesti sovellettavissa olevia standardeja tieto- ja viestintätekniikan alalta.

IEC  eli International Electrotechnical Commission on kansainvälinen sähköalan standardointiorganisaatio. Tunnetuimmat IEC-standardit liittyvät sähkölaitteiden liitäntöihin.

CENELEC  eli European Committee For Electrotechnical Standardization (Cenelec) on  eurooppalainen sähköalan standardisoimisjärjestö,  jonka tarkoituksena on luoda EU- ja EFTA-maiden sähköteollisuudelle yhtenäinen markkina-alue. Cenelec laatii Eurooppaan soveltuvat sähköalan EN-standardit,  HD-harmonisointiasiakirjat sekä muut vastaavat julkaisut.

SESKO on sähköteknisen alan kansallinen standardointijärjestö. SESKOn välityksellä suomalaiset teknologiaosaajat voivat olla mukana standardien laatimisessa.

Standardit ja tekijänoikeudet

SFS Online on SFS Suomen Standardit ry:n julkaisemien standardien kokoelma. Sieltä voit etsiä, tulostaa ja tallentaa itsellesi SFS:n standardeja.

SFS Onlinen sivulla on seuraava muistutus:

Standarditiedostot ovat vesileimattuja ja vesileimassa näkyy oppilaitoksen nimi. Tekijänoikeuslaki suojaa standardeja ja niitä saa käyttää vain oppilaitoksen sisäisessä toiminnassa. Standardeja tai niiden kopioita ei saa luovuttaa oppilaitoksen ulkopuolelle esim. yritykselle, jolle tehdään diplomi- tai opinnäytetyötä.

Voit käyttää mitä tahansa selainta julkaisujen etsimiseen, mutta PDF-tiedostot tulee avata Adobe Readeriin. Voit avata jo ladatun julkaisun Adobe Readeriin myös selaimen tai tietokoneen lataukset/ladatut tiedostot (downloads) -kansiosta.

Voit lainata esimerkiksi omassa lopputyössäsi otteita aihetta käsittelevistä SFS-standardeista. Merkkaathan lähteen asianmukaisesti. 

Tallennettu pdf toimii yhden vuoden ajan. Standardin voi aina käydä lataamassa uudelleen palvelusta. Samalla tulee varmistettua, että käyttää aina uusinta versiota, koska SFS Onlineen standardit päivittyvät.