Skip to Main Content

Tiedonhakuopas musiikin opiskelijoille

Musiikin lehtiä Centria-kirjastossa

Finnish Music Quarterly on englanninkielinen suomalaisesta musiikista ja musiikkielämästä kertova lehti. Se kertoo monien eri musiikin lajien asioista kattavasti ja seikkaperäisesti. Tarkista saatavuus Centria-Finnasta.

FROOTS kansainvälinen folk ja roots-musiikin lehti. Teemanumeroita ja maailmanlaajuista musiikkielämää. Tarkista saatavuus Centria-Finnasta.

Kulttuurintutkimus on tieteellinen lehti, jossa kerrotaan monipuolisesti kulttuurin ilmiöistä ja sen tutkimuksesta. Tarkista saatavuus Centria-Finnasta.

Lira on ruotsinkileinen monialainen musiikkilehti. Tarkista saatavuus Centria-Finnasta.

Musiikkikasvatus-lehti (Finnish Journal of Music Education) on musiikkikasvatuksen ilmiöihin ja tutkimukseen keskittyvä tieteellinen julkaisu, joka julkaisee artikkeleita sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi. Lehteä julkaisevat Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto ja Suomen Taidekasvatuksen Tutkimusseura. Tarkista saatavuus Centria-Finnasta.

 

 

Asiasanat

Suomenkielisten hakusanojen valinnassa kannattaa käyttää apuna esimerkiksi Yleistä suomalaista ontologiaa YSOa. YSO löytyy laajasta suomalaisesta sanasto- ja ontologiapalvelusta Fintosta.

YSO on on kolmikielinen, etupäässä yleiskäsitteistä koostuva ontologia, joka on tarkoitettu käytettäväksi kirjojen, artikkeleiden, elektronisen aineiston ja muiden aineistojen tiedonhakuun. Sanasto auttaa tietojen tallentajia ja tiedonhakijoita käyttämään yhteistä kieltä. 

Google Scholar

Google Scholar Search

Lehtiartikkelit tiedonhaussa

Musiikin alan tutkimuksia julkaistaan tieteellisissä julkaisuissa ja ammattilehdissä. Lehtiartikkelit voivat olla esimerkiksi alkuperäistutkimuksia (original research), katsausartikkeleita (review) tai kirjallisuuskatsauksia (systematic review).

Lehtiartikkeleita voit löytää sekä painettuina että elektronisina. Painettuja musiikin lehtiä löydät kirjastosta, ja niitä voi lainata, skannata tai kopioida omaan käyttöön. Musiikin lehtiä löytyy myös Kokkolan kaupunginkirjaston musiikkiosastolta. 

Erilaisten hakupalveluiden kautta voit lukea kymmenien muusikin alan lehtien artikkeleita elektronisessa muodossa, useimmiten pdf-muodossa. Tutustu e-lehtien palvelukohtaisiin käyttöehtoihin.

Tieteellisissä lehdissä julkaistaan viimeisin tutkimustieto. Tieteellinen lehti eroaa ammattilehdestä ja yleisaikauslehdestä muun muassa siinä, että julkaisun ulkoasu on pelkistetympi ja sisältää vähän kuvitusta ja mainoksia. Artikkeleiden alussa on usein tiivistelmä (abstract) ja lopussa lähdeluettelo. Tieteellisten artikkeleiden kieli eroaa yleiskielestä siten, että se noudattaa kunkin tieteenalan käsitteistöä. Tieteelliset lehdet sisältävät myös muita kuin alkuperäistutkimuksia, esim. pääkirjoituksia ja kirjallisuuskatsauksia, mutta pääosin artikkelit perustuvat tutkimustietoon. Tieteellisen vertaisarvioinnin läpikäyneet lehdet julkaisevat pääsääntöisesti tutkimusartikkeleita. Useissa tietokannoissa haun voi rajata pelkästään vertaisarvioituihin lehtiin (peer reviewed/scientific). Tutustu erilaisiin artikkelityyppeihin.

Myös ammattilehdissä julkaistaan jonkin verran tutkimus- ja katsausartikkeleita. Ammattilehtien seuraaminen jo opiskeluaikana on tärkeää oman ammattitaidon kehittymisen kannalta.

Miten löydän kotimaisia lehtiartikkeleita?

Elektrassa on kotimaisia tieteellisiä lehtiartikkeleita kokoteksteinä. Musiikin opiskelijan kannalta keskeisiä lehtiä Elektrassa ovat esimerkiksi Musiikin suunta, Musiikki ja Kulttuurin tutkimus. Kannattaa huomata, että palvelussa on luettavissa vain osa kunkin lehden artikkeleista, ja usein noin vuoden viiveellä.

Musiikin suunta on avoimesti verkossa luettavissa.

 

Academic Search Complete

Academic Search Complete  on monialainen ja erittäin laaja tietokanta. Se sisältää kokotekstiartikkelien lisäksi viitetiedot ja abstraktit yli 12 500 tieteellisestä lehdestä. Lisäksi tietokanta sisältää mm. konferenssijulkaisuja, raportteja ja kirjoja lähes kaikilta tieteenaloilta.

Apua tietokannan tarkennetun haun käyttämiseen löytyy linkin videosta: linkki

Journal.fi

Journal.fi on uusi tiedelehtien toimittamiseen ja julkaisemiseen tarkoitettu palvelu, jota ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta. Sivustolla on tällä hetkellä noin 100 suomalaista tieteellistä lehteä ja vuosikirjaa.

Sage Journals

Sage Journals -kokoelma sisältää noin 600 lehteä vuodesta 1999 lähtien. Aihealueita ovat mm. kasvatustiede, kulttuurintutkimus,  psykologia ja sosiologia. Artikkelit ovat luettavissa pdf-muodossa.

Sage-ohjeita

Science Direct

Science Direct  on tietokanta, joka sisältää tieteellisten julkaisujen vertaisarvioituja kokotekstejä. Tietokanta kattaa noin 2000 elektronista lehteä pääasiassa luonnontieteiden, lääketieteen ja teknisten tieteiden alalta vuodesta 1995 lähtien.

 

Ohjeita Science Directin käyttöön