Skip to Main Content

Tiedonhakuopas musiikin opiskelijoille

Lehtiartikkelit tiedonhaussa

Musiikin alan tutkimuksia julkaistaan tieteellisissä julkaisuissa ja ammattilehdissä. Lehtiartikkelit voivat olla esimerkiksi alkuperäistutkimuksia (original research), katsausartikkeleita (review) tai kirjallisuuskatsauksia (systematic review).

Lehtiartikkeleita voit löytää sekä painettuina että elektronisina. Painettuja musiikin lehtiä löydät kirjastosta, ja niitä voi lainata, skannata tai kopioida omaan käyttöön. Musiikin lehtiä löytyy myös Kokkolan kaupunginkirjaston musiikkiosastolta. 

Erilaisten hakupalveluiden kautta voit lukea kymmenien muusikin alan lehtien artikkeleita elektronisessa muodossa, useimmiten pdf-muodossa. Tutustu e-lehtien palvelukohtaisiin käyttöehtoihin.

Tieteellisissä lehdissä julkaistaan viimeisin tutkimustieto. Tieteellinen lehti eroaa ammattilehdestä ja yleisaikauslehdestä muun muassa siinä, että julkaisun ulkoasu on pelkistetympi ja sisältää vähän kuvitusta ja mainoksia. Artikkeleiden alussa on usein tiivistelmä (abstract) ja lopussa lähdeluettelo. Tieteellisten artikkeleiden kieli eroaa yleiskielestä siten, että se noudattaa kunkin tieteenalan käsitteistöä. Tieteelliset lehdet sisältävät myös muita kuin alkuperäistutkimuksia, esim. pääkirjoituksia ja kirjallisuuskatsauksia, mutta pääosin artikkelit perustuvat tutkimustietoon. Tieteellisen vertaisarvioinnin läpikäyneet lehdet julkaisevat pääsääntöisesti tutkimusartikkeleita. Useissa tietokannoissa haun voi rajata pelkästään vertaisarvioituihin lehtiin (peer reviewed/scientific). Tutustu erilaisiin artikkelityyppeihin.

Myös ammattilehdissä julkaistaan jonkin verran tutkimus- ja katsausartikkeleita. Ammattilehtien seuraaminen jo opiskeluaikana on tärkeää oman ammattitaidon kehittymisen kannalta.

Academic Search Complete

Academic Search Complete  on monialainen ja erittäin laaja tietokanta. Se sisältää kokotekstiartikkelien lisäksi viitetiedot ja abstraktit yli 12 500 tieteellisestä lehdestä. Lisäksi tietokanta sisältää mm. konferenssijulkaisuja, raportteja ja kirjoja lähes kaikilta tieteenaloilta.

Apua tietokannan tarkennetun haun käyttämiseen löytyy linkin videosta: linkki

Journal.fi

Journal.fi on uusi tiedelehtien toimittamiseen ja julkaisemiseen tarkoitettu palvelu, jota ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta. Sivustolla on tällä hetkellä noin 100 suomalaista tieteellistä lehteä ja vuosikirjaa.

Sage Journals

Sage Journals -kokoelma sisältää noin 600 lehteä vuodesta 1999 lähtien. Aihealueita ovat mm. kasvatustiede, kulttuurintutkimus,  psykologia ja sosiologia. Artikkelit ovat luettavissa pdf-muodossa.

Sage-ohjeita

Science Direct

Science Direct  on tietokanta, joka sisältää tieteellisten julkaisujen vertaisarvioituja kokotekstejä. Tietokanta kattaa noin 2000 elektronista lehteä pääasiassa luonnontieteiden, lääketieteen ja teknisten tieteiden alalta vuodesta 1995 lähtien.

 

Ohjeita Science Directin käyttöön