Skip to Main Content

E-aineisto-opas opettajille

E-aineistojen käyttö

Kun käytät digitaalisia aineistoja opetuksessa ja oppimateriaaleissa, noudata aineistojen käyttöehtoja sekä hyvän tavan mukaisia viittauskäytäntöjä. Merkitse kaikkiin käyttämiisi kuviin ja muihin materiaaleihin tekijä- ja lähdetiedot. 

Tekijänoikeuslain (22§) mukaan julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Hyvällä tavalla tarkoitetaan, että siteerausta käytetään tarkoituksenmukaisesti, oman luomistyön apuna ja esimerkiksi jonkin asian havainnollistamiseen. Lähdeviittaus on aina mainittava.

Luokkahuoneessa voi lukea kirjaa ääneen, näyttää julkaisusta kuvia, soittaa musiikkia tai kuunnella äänikirjaa.

Luokkahuoneessa ei saa näyttää tai soittaa elokuvia eikä videoita eikä soittaa palvelusta, joka on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. 

Kuvituskuva

E-aineistojen lisenssirajoitukset

FinELib-konsortio hankkii elektronisia aineistoja keskitetysti jäsenorganisaatioilleen. Konsortion jäseniä ovat suomalaiset yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yleiset kirjastot. Konsortion palveluyksikkö eli FinELib-toimisto toimii Kansalliskirjastossa. FinELib-toimisto neuvottelee e-aineistojen lisensioinnista konsortion jäsenten puolesta.

FinELib-konsortion aineistotarjontaan kuuluu mm. e-lehtiä, e-kirjoja, hakuteoksia ja viitetietokantoja. Kukin konsortion jäsen valitsee itsenäisesti, mitä konsortion tarjoamia aineistoja tilaa.

FinELib-toimisto neuvottelee vuosittain myös uusista aineistoista. Aineistot valikoituvat FinELib-konsortion jäsenorganisaatioiden esitysten pohjalta.

FinElibin sivuilta löytyy kattavasti tietoa, miten kutakin sen kautta ostettua e-aineistoa saa käyttää opetuksessa. Sivulla on kerrottu, mikä on sallitua ja mikä kiellettyä käyttöä kullekin aineistolle:

FinElib-aineistot ja niiden käyttöoikeudet

Linkittäminen

Verkossa oikeudenhaltijan luvalla olevaan aineistoon saa tehdä linkkejä.

Linkittämällä e-aineiston (kopioinnin tai tallentamisen sijaan) vältät useimmiten tekijänoikeusongelmat.


Kestolinkit 

Selaimen URL-osoite ei aina ole toimiva linkki, koska URL viittaa aina dokumentin sijaintiin. Käytä siis mieluummin kestolinkkiä (permalink), URN- tai DOI-tunnistetta. URN- ja DOI-tunnisteet viittaavat aina tiettyyn dokumenttiin osoitteesta riippumatta, toisin kuin siis URL:it. DOI:sta saa linkin lisäämällä eteen https://doi.org/[DOI-tunniste].


Etäkäytössä eli ammattikorkeakoulun verkon ulkopuolella toimiva linkki (lisensoidut e-aineistot)

Jos kopioit aineiston linkin etäyhteyden kautta, etäkäyttöpalvelimen (EZproxy) osoite on linkissä jo valmiina.


E-artikkeleiden ja -kirjojen linkittäminen

Centria-Finnasta kirjan tai artikkelin tietueen URL:n kopiointi on helppo tapa linkittää julkaisu niin, että saat mukaan HAKA-kirjautumisen, jota tarvitaan lisensoitujen aineistojen käyttöön.

Esimerkki-e-kirja: https://centria.finna.fi/Record/colibri.79538

Esimerkki-e-artikkeli: https://centria.finna.fi/PrimoRecord/pci.proquest215900222