Skip to Main Content

E-aineisto-opas opettajille

Paljonko hankitaan ja miten hankitaan?

Kirjastoon hankitaan aineistoa kirjaston budjetissa määriteltyjen määrärahojen puitteissa. Kunkin koulutusalan hankinnat perustuvat alan vuosittaisiin opiskelijamääriin. Centria-ammattikorkeakoulun kirjastossa ei ole erillistä kurssikirja- tai käsikirjastokokoelmaa. Kaikki painettu aineisto on julkaisutyypin mukaisesti yhdenvertaista laina-aikojen ja lainausoikeuksien suhteen. Kirjasto seuraa kirjojen varaustilannetta jatkuvasti ja arvioi lisäkappaleiden hankinnan tarpeen.

Elektronisen aineiston käyttöä pyritään lisäämään. Kirjasto ostaa e-kirjoja sekä isoina tietokantapaketteina että yksittäisinä kappaleina. 
Osaa kirjoista voi lukea monta käyttäjää yhtä aikaa, osa taas on vain yhden käyttäjän luettavissa kerrallaan. Joihinkin lainassa oleviin e-kirjoihin voi halutessaan tehdä varauksen.

E-kirjoja on rajallisesti tarjolla kirjastoille. Ulkomaisia e-kirjoja on saatavilla runsaasti, mutta niiden sisältö ja soveltuvuus opetuskäyttöön vaihtelee. Kotimaisten e-kirjojen tarjonta on lisääntynyt, mutta niitä on suhteessa vähemmän saatavilla opetuskäyttöön. E-kirjapalveluissa on erilaisia käytäntöjä ja  monen yhtäaikaiskäyttäjän rajattomat lisenssit ovat kalliita. Tämä kannattaa opettajankin huomioida, kun valitsee e-aineistoja omaan opintojaksoonsa.

E-aineistot hankitaan FinELib-konsortion kautta sekä pieni määrä omina itsenäisinä sopimuksina. FinELib-konsortio toimii korkeakoulukirjastojen aineistoneuvottelijana.

Vaikka e-kirja olisi yksityishenkilöiden ostettavissa sähköisessä muodossa, ei sitä välttämättä ole tarjolla kirjastoille.

Opettajien omaan käyttöön tulevat e-kirjat opettaja hankkii itse ja aineisto maksetaan koulutusohjelman budjetista koulutusohjelmajohtajan luvalla. 

Kirjaston kokoelmapolitiikka