Skip to Main Content

Mendeley-opas

Viitteiden tuominen tietokannoista Mendeleyhin

Voit tuoda Mendeley-kirjastoosi viitteitä seuraavilla tavoilla: 1) RIS- tai BibTeX-tiedostona, 2) Web Importerin avulla, 3) PDF-tiedostoina  tai 4) manuaalisesti. Käymme seuraavassa kaikki nämä tavat läpi.

1) RIS- tai BibTeX-tiedoston tuonti tietokannoista

Viitteiden tuonti RIS- tai BibTex-tiedostoina tapahtuu seuraavasti:

 1. Siirry tietokantaan ja suorita siellä haku.
 2. Valitse hakutuloksesta haluamasi viitteet.
 3. Klikkaa tietokannasta Export-painiketta tmv. Huomaa, että käytäntö vaihtelee eri tietokannoissa (ks. taulukko).
 4. Valitse avautuvasta valikosta tiedostomuodoksi RIS-tiedosto (tai BibTeX-tiedosto) ja klikkaa Export.
 5. Tallenna tiedosto tietokoneellesi.
 6. Klikkaa Mendeleyssä Add new > Import library > RIS (*ris) [tai BibTex (*.bib)].


2) Web Importer -tuonti

Selaimeen asennettua Web Importeria voi käyttää joissain tietokannoissa (ks. taulukko). Tuonti tällä lisäosalla tapahtuu seuraavasti:

 1. Siirry tietokantaan ja suorita siellä haku.
 2. Klikkaa punaista Mendeley Web Importer -kuvaketta.
 3. Valitse ikonista avautuvasta ikkunasta joko "Select all"  tai valitse yksitellen ne viitteet, jotka haluat tuoda Mendeleyhyn.
 4. Klikkaa lopuksi Add to Mendeley -painiketta.


3) PDF-tiedoston tuominen kirjastoon

Jos tietokoneellasi on valmis PDF-tiedosto, voit lisätä sen Mendeley-kirjastoosi raahaamalla tiedoston suoraan kirjaston viivoitetulle alueelle tai klikkaamalla Add new > File(s) from computer.

Mendeleyn työpöytäsovelluksessa on mahdollista laittaa päälle nk. Watch Folder -toiminnon, johon määritellään se tietokoneen kansio, johon tallennetut PDF-tiedostot siirtyvät automaattisesti Mendeleyhin. Mendeleyn selainversiossa tätä mahdollisuutta ei ole.


4) Manuaalinen tuominen kirjastoon

Jos löydät aineistoa, jota ei ole tietokannoissa (esim. internetsivut), voit lisätä ko. viitteet kirjastoon seuraavasti:

 1. Klikkaa Mendeley-kirjastosta Add new  > Add entry manually.
 2. Täytä avautuneesta ikkunasta tarvittavat kentät ja klikkaa lopuksi Add entry.

Esimerkkejä viitteiden tuomisesta Mendeleyhin eri tietokannoista

Alla näkyvässä taulukossa on esitetty viitteiden tuontitapoja eri tietokannoista. Suurimmassa osassa tietokantoja viitteitä voi tuoda sekä RIS-muodossa että selaimen Web Importer -lisäosan avulla. RIS-muotoiset tiedostot joko tallentuvat automaattisesti tai ne tallennetaan manuaalisesti tietokoneelle käytettävän selaimen mukaan.

Tietokanta Tiedoston tuonti Web Importer
Abi Inform (Proquest) Cite - RIS ei
Centria Finna ei kyllä
Ebook Central (Proquest) Cite Book - EndNote/Citavi (RIS) ei
Ebsco-tietokannat Export – Direct Export in RIS Format / Citations in XML format / Citations in BibTeX format kyllä
Emerald Citations: download RIS kyllä
IEEE Xplore Export – Citations – BibTeX / RIS kyllä
IIMP (ProQuest) Cite - RIS ei
PubMed ei kyllä
SAGE journals Download selected citations - RIS/BibTex - Download Citation kyllä
Science Direct (Elsevier) Export - Export citation to RIS/Export citation to BibTex kyllä
VLeBooks Download Citations (RIS) ei

 

Ohjevideo - Viitteiden tuominen Mendeleyhin