Skip to Main Content

Mendeley-opas

Mendeleyn apuohjelmat tekstinkäsittelyyn

Jos haluat tehdä tekstinsisäisiä viittauksia ja lähdeluettelon Word-dokumentissa, tarvitset lisäosan tekstinkäsittelyohjelmaan. Mendeleyllä on kaksi erilaista apuohjelmaa Microsoftin Wordia varten: Mendeley Cite ja viittauslisäosa (Citation Plugin).

Mendeley Cite sopii käytettäväksi, jos Wordin versio on 2016 tai uudempi. Viittauslisäosa sopii puolestaan käytettäväksi, jos Wordin versio on 2016 tai sitä vanhempi. Käytä siis ainoastaan toista näistä apuohjelmista käytössä olevan Word-version mukaan. Saat version selville tuotetiedoista, jotka saat näkyviin Wordissä avaamalla Tiedosto > Tili.

Koska Wordin vanhemmat versiot ovat nykyään harvinaisia, käsittelemme tässä vain Mendeley Cite -apuohjelmaa lähemmin.

Mendeley Cite

Voit asentaa Mendeley Citen kotikoneellesi suoraan Wordin Office-kaupasta klikkaamalla Lisää (Insert) > Hae apuohjelmia (Get Add-Ins). Office-kauppa ei ole kuitenkaan käytettävissä koulun koneilla, mutta voit pyytää Centrian IT-tuesta kyseistä lisäosaa. Kun IT-tuki on hyväksynyt lisäosan, se ilmestyy Office-kaupan Get Add-Ins -ikkunan Admin managed -välilehdelle, josta voit ottaa sen käyttöön. Kun Mendeley Cite on asennettu, se näkyy punaisena kuvakkeena Wordin Viittaukset (References) -välilehdellä.

Huomaa, että voit käyttää apuohjelmaa vasta sitten kun olet kirjautunut Mendeleyhin.


Viitteen lisäys ja muokkaus

Voit lisätä Word-dokumenttiin viittauksia seuraavalla tavalla:

  1. Sijoita kohdistin siihen tekstin kohtaan, johon haluat lisätä viittauksen.
  2. Avaa Mendeley Cite -apuohjelma klikkaamalla punaista kuvaketta, joka avaa ikkunan näyttäen kaikki Mendeley-viittauksesi.
  3. Valitse lisättävien viitteiden valintaruutu.
  4. Klikkaa lopuksi Incert citation.

Voit muokata viittauksia seuraavalla tavalla:

  1. Klikkaa muokattavaa viitettä.
  2. Klikkaa apuohjelmassa Edit citation, joka avaa muokkausikkunan.
  3. Tee viitteeseen tarvittavat muutokset ja klikkaa Done.


Viittaustyylin valinta

Lainausten ulkonäkö määräytyy tällä hetkellä käyttämäsi tyylin mukaan. Voit valita uuden tyylin siirtymällä Mendeley Cite -ikkunan Citation Style -välilehdelle, joka näyttää luettelon kaikista asennetuista viittaustyyleistä. Jos haluat muuttaa viittaustyyliä, valitse jokin näytetyistä tyyleistä ja klikkaa sitten Update citation style. Voit muuttaa valittua tyyliä missä tahansa työsi vaiheessa. Muutoksen jälkeen työsi päivittyy käyttämään uutta tyyliä.


Lähdeluettelon lisääminen

Kun olet lisännyt yhden tai useamman viittauksen, voit luoda automaattisen lähdeluettelon kaikista käyttämistäsi viitteistä Mendeley Citen avulla.

  1. Sijoita kohdistin kohtaan, johon haluat lisätä lähdeluettelon.
  2. Klikkaa apuohjelmassa More > Insert Bibliography.

 

Ohjeita - Mendeleyn apuohjelmat tekstinkäsittelyyn