Skip to Main Content

Tiedonhakuopas hoitotyön opiskelijoille

Opinnäytetyöt

Opinnäytetöitä ovat ammattikorkeakoulujen AMK-opinnäytetyöt, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnonTheseus-logo ja linkki​ YAMK-opinnäytetyöt sekä yliopistojen pro gradut ja lisensiaatintyöt. Korkein opinnäytetyö on tohtoritutkinnon väitöskirja. Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt tallennetaan Theseukseen.

Centria-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt

Hoitotyön koulutusohjelma

Finna.fi -tietokannassa on paljon opinnäytetöitä ja väitöskirjoja. Yliopistoilla on omat julkaisuportaalinsa, niihin löydät linkit tältä sivulta.

Opinnäytetöiden käyttö lähteinä

Opinnäytetöitä (ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt sekä yliopistojen pro gradut) ei suositella käytettäväksi lähteinä. Omaa aihepiiriä lähellä oleviin opinnäytetöihin kannattaa kuitenkin tutustua, sillä niistä voi löytää ideoita omaan työhön. Myös lähdeluettelot kannattaa katsastaa läpi. Älä kuitenkaan jätä omaa tiedonhakua toisen tekemän lähdeluettelon varaan. Opinnäytetyöhön kannattaa pyrkiä etsimään kirjoista uusimmat painokset, sekä löytämään uusimmat aiheesta kirjoitetut artikkelit.

Finna.fi

Kuvituskuva

Jokaisella korkeakoululla on oma Finnansa aineistotietokantana. Lisäksi on olemassa vielä Finna.fi –tietokanta, jossa on mukana korkeakoulukirjastojen lisäksi yleisiä kirjastoja, museoita ja arkistoja. Finna.fi kerää yhteen kaikki erilliset finnat ja haravoi tietoa myös monista julkaisurekistereistä kuten Theseuksesta, jossa ovat ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut. Finnasta löydät kätevästi myös tutkimuksellista aineistoa.

Finna antaa hakutuloksen, jossa voi olla kirjoja, artikkeleita, opinnäytetöitä ja periaatteessa mitä tahansa, mistä voi olla hyötyä opinnäytetyötä tehdessä. Se näyttää myös saatavuustiedot laajasti, joten sen avulla näppärästi näkee, mistä joku aineisto löytyy.  Finna haravoi ja esittää myös vapaasti verkosta löytyvää aineistoa.

Finnassa on myös Finnan avoimia oppimateriaaleja, joita voi kuka tahansa käyttää itseopiskelumateriaalina tai opetusmateriaalina. Niitä on kaikille koulutuksen asteille ja ne on jaettu Creative commons -lisensseillä.