Skip to Main Content

Tiedonhakuopas konetekniikan opiskelijoille

Opinnäytetyöt

KuvituskuvaOpinnäytetöitä ovat ammattikorkeakoulujen AMK-opinnäytetyöt, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon​ YAMK-opinnäytetyöt sekä yliopistojen pro gradut ja lisensiaatintyöt. Korkein opinnäytetyö on tohtoritutkinnon väitöskirja. Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt tallennetaan Theseukseen.

Centria-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt

Finna.fi -tietokantaan on luetteloitu paljon opinnäytetöitä ja väitöskirjoja, joiden verkkoversioon pääset viitteeseen tallennetusta linkistä.

Opinnäytetyön kirjoitusohjeet

Centria-ammattikorkeakoulun opinnäytetyön kirjoitusohjeet löytyvät tästä linkistä:

Opinnäytetyön kirjoitusohjeet

Apua viitteidenhallintaan / Mendeley-viitteidenhallintaohjelma

Mendeley on viitteidenhallintajärjestelmä, jonka avulla voit hallita opinnäytetyön tai muun kirjallisen työn lähdeviitteitä.

Voit siirtää viitteet eri hakutietokannoista, esimerkiksi Centria-Finnasta ja kansainvälisistä artikkelitietokannoista, yhdellä klikkauksella. Viitteet säilyvät omalla tililläsi niin kauan kuin niitä tarvitset. Voit siirtää haluamasi viitteet kirjoittamaasi tekstiin.

Mendeleyn käyttöön löydät ohjeet  Centrian omasta Mendeley-oppaasta.