Skip to Main Content

Tiedonhakuopas tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoille

Asiasanat

Suomenkielisten hakusanojen valinnassa kannattaa käyttää apuna esimerkiksi YSOa, Yleistä suomalaista ontologiaa.

Yleinen suomalainen ontologia on tarkoitettu käytettäväksi kirjojen, artikkeleiden, elektronisen aineiston ja muiden aineistojen tiedonhakuun. Sanasto auttaa tietojen tallentajia ja tiedonhakijoita käyttämään yhteistä kieltä. 

Englanninkielisissä hakupalveluissa on usein sisäänrakennettu sanasto. Tutustu palvelukohtaisiin ohjeisiin. Käännösapua saat esimerkiksi monikielisestä MOT-sanakirjastosta (vaatii kirjautumisen Ceamk-verkkoon).

Tieto- ja viestintätekniikan lehtiä Centria-kirjastossa

Automaatioväylä - Automaatioalan ammattilehti, joka käsittelee alan uusia menetelmiä, niiden sovelluksia sekä kehitystrendejä. Tarkista saatavuus Centria-Finnasta. Luettavissa myös lehden sivuilta.

Elektor - Ammattilaistason elektroniikka-alan lehti. Käsittelee mikro-ohjainjärjestelmiä, konesuunnittelua (CAD), virtapiirejä sekä muita elektroniikan laitteita ja sovelluksia. Tarkista saatavuus Centria-Finnasta.

Hitsaustekniikka - Tarjoaa viimeisintä tietoa hitsauksen ja termisen ruiskutuksen asiantuntijoilta ja keskeisiltä toimijoilta. Lehti kertoo eri hitsausmenetelmistä, hitsauksen tutkimuksesta, hitsauslisäaineista ja -laitteista, eri materiaalien hitsattavuudesta, hitsauksen automatisoinnista, termisestä ruiskutuksesta, tuottavuudesta ja kustannuksista, laadunvalvonnasta ja testauksesta, koulutuksesta ja pätevöinnistä, hitsauksen terveydestä ja turvallisuudesta ja paljosta muusta. Tarkista saatavuus Centria-Finnasta.

Ilmansuojelu - Välittää tuoretta tietoa ilmansuojeluun ja ilmastonmuutokseen liittyvistä aiheista tutkimuksen, hallinnon, teollisuuden ja koulutuksen näkökulmasta. Tarkista saatavuus Centria-Finnasta.

Maintworld -  Euroopan laajuinen, kunnossapidon ja tuotanto-omaisuuden hallinnan päättäjille suunnattu ammattilehti. Lehden sisältö koostuu korkeatasoisista ammattilaisten kirjoittamista artikkeleista, alan viimeisimmistä yliopistoiden ja tutkimuslaitosten tutkimustuloksista sekä teollisuuden käytännön sovelluksista. Tarkista saatavuus Centria-Finnasta.

Materia - Vuorimiesyhdistyksen julkaisema tieteis-tekninen vuoriteollisuutta, kaivos- ja prosessitekniikkaa sekä materiaalitekniikkaa käsittelevä lehti. Tarkista saatavuus Centria-Finnasta.

Metallitekniikka - Metalliteollisuuden päättäjien ja erityisesti tuotannon asiantuntijoiden ammattilehti. Lehden aihealueet ovat kappaletavaroiden valmistuksen ongelmissa ja ratkaisuissa: tuotantotekniikkaa, materiaaleja, tuotannonohjauksen ja -suunnittelun ratkaisuja, cadia, camia sekä tuotannon tietojärjestelmiä. Artikkelit haettavissa Talentumin lehtiarkistossa  .

Muovi - Plast - Muovialan ammattilehti. Sisältö kattaa alan laidasta laitaan: yritysuutiset, kone- ja materiaaliuutiset sekä alan tapahtumat. Tarkista saatavuus Centria-Finnasta.

Ohutlevy - Ohutlevyalan ainoa suomalainen tekninen ammattilehti. Se antaa suunnittelijoille, valmistajille ja käyttäjille tietoa uusimmasta tekniikasta, tutkimuksista ja käytännön kokemuksista. Tarkista saatavuus Centria-Finnasta.

Promaint - Promaint-lehti käsittelee laaja-alaisesti teollisuuden ja julkisen sektorin tuotantoon sekä laitosten toimintaan ja käytettävyyteen liittyviä asioita. Tarkista saatavuus Centria-Finnasta.

Valokynä - Suomen ainoa toimittajariippumaton tietokoneavusteisen suunnittelun (CAD) ja valmistuksen (CAM), tuotteen elinkaarenhallinnan (PLM) sekä rakennusten tietomallinnuksen (BIM)  ammattilehti. Tarkista saatavuus Centria-Finnasta.

Google Scholar

Google Scholar Search

Lehtiartikkelit tiedonhaussa

Tutkimuksia julkaistaan tieteellisissä julkaisuissa ja ammattilehdissä.
Lehtiartikkelit voivat olla esimerkiksi alkuperäistutkimuksia (original research),
katsausartikkeleita (review) tai kirjallisuuskatsauksia (systematic review).

Lehtiartikkeleita voit löytää sekä painettuina että elektronisina. Painettuja hoitoalan lehtiä löydät kirjastosta, ja niitä voi lainata, skannata tai kopioida omaan käyttöön. Erilaisten hakupalveluiden kautta voit lukea satojen lehtien artikkeleita elektronisessa muodossa, useimmiten pdf-muodossa. 

Tieteellisissä lehdissä julkaistaan viimeisin tutkimustieto. Tieteellinen lehti eroaa ammattilehdestä ja yleisaikauslehdestä muun muassa siinä, että julkaisun ulkoasu on pelkistetympi ja sisältää vähän kuvitusta ja mainoksia. Artikkeleiden alussa on usein tiivistelmä (abstract) ja lopussa lähdeluettelo. Tieteellisten artikkeleiden kieli eroaa yleiskielestä siten, että se noudattaa kunkin tieteenalan käsitteistöä. Tieteelliset lehdet sisältävät myös muita kuin alkuperäistutkimuksia, esim. pääkirjoituksia ja kirjallisuuskatsauksia, mutta pääosin artikkelit perustuvat tutkimustietoon. Tieteellisen vertaisarvioinnin läpikäyneet lehdet julkaisevat pääsääntöisesti tutkimusartikkeleita. Useissa tietokannoissa haun voi rajata pelkästään vertaisarvioituihin lehtiin (peer reviewed).

Myös ammattilehdissä julkaistaan jonkin verran tutkimus- ja katsausartikkeleita. Ammattilehtien seuraaminen jo opiskeluaikana on tärkeää oman ammattitaidon kehittymisen kannalta.

Tutustu erilaisiin artikkelityyppeihin täällä.

Academic Search Complete

Academic Search Complete  on monialainen ja erittäin laaja tietokanta. Se sisältää kokotekstiartikkelien lisäksi viitetiedot ja abstraktit yli 12 500 tieteellisestä lehdestä. Lisäksi tietokanta sisältää mm. konferenssijulkaisuja, raportteja ja kirjoja lähes kaikilta tieteenaloilta.

Apua tietokannan tarkennetun haun käyttämiseen löytyy linkin videosta: linkki

Alma Talent ammattilaismediat

Alma Talent ammattilaismediat sisältää Alma Talentin tekniikan ja talouden lehdet. Palvelu sisältää lehdet: Arvopaperi, Kauppalehti, Kauppalehti Fakta, Kauppalehti Optio, Mediuutiset, Mikrobitti, Talouselämä, Tekniikka & Talous, Tivi sekä Uusi Suomi.

Palveluun kirjaudutaan Centrian Haka-tunnuksilla. Voit myös tehdä itsellesi tilin palveluun, joka mahdollistaa sisällön muokkaamisen tarpeidesi mukaan.

 

Alma Talent media-arkisto

Alma Talent media-arkisto  on ammattilehtien artikkelien tietokanta. Palvelu sisältää artikkelit seuraavista lehdistä: Arvoasunto, Arvopaperi, Energia, Fakta, Markkinointi & Mainonta, Mediuutiset, Metallitekniikka, Mikro PC, Mikrobitti, Talouselämä, Talouselämä Platinum, Tekniikka & Talous, Tekninen uratie, Tekniikan Historia ja Tietoviikko.

Uudet lehtiartikkelit lisätään palveluun kahden viikon viiveellä.

Ohjeita arkiston käyttöön löydät oheisesta linkistä: linkki

DOAJ

DOAJ - Directory of Open Access Journals on tiedeyhteisön toimittama avointen tieteellisten lehtien hakemisto verkossa. Tietokanta sisältää vapaasti saatavilla olevia kansainvälisiä ja vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisuja, lehtiä, artikkeleita ja niiden metadataa useilta eri tieteenaloilta.

Ohjeita DOAJ:n käyttöön (englanniksi)

Emerald

Emerald  sisältää lähes 300 tieteellistä aikakauslehteä sekä useita kirjoja ja kirjasarjoja. Tietokannan aineisto on vertaisarvioitua. Materiaali painottuu taloustieteisiin sekä tekniikkaan.

IEL Online

 

 

IEEE Xploren  tietokanta sisältää artikkeleita, standardeja, konferenssijulkaisuja sekä e-kirjoja useilta eri tieteen ja tekniikan aloilta. Tietokannan artikkelit ovat luettavissa kokonaisuudessaan.

Ohjeita tietokannan käyttöön

Journal.fi

Journal.fi on uusi tiedelehtien toimittamiseen ja julkaisemiseen tarkoitettu palvelu, jota ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta. Sivustolla on tällä hetkellä noin 100 suomalaista tieteellistä lehteä ja vuosikirjaa.

Science Direct

Science Direct  on tietokanta, joka sisältää tieteellisten julkaisujen vertaisarvioituja kokotekstejä. Tietokanta kattaa noin 2000 elektronista lehteä pääasiassa luonnontieteiden, lääketieteen ja teknisten tieteiden alalta vuodesta 1995 lähtien.

 

Ohjeita Science Directin käyttöön

Tieteelliset verkkolehdet

Tieteelliset verkkolehdet sisältää Suomessa julkaistavia tieteellisiä verkkolehtiä ja muita tiedeyhteisöjen verkkojulkaisuja. Portaaliin otetaan mukaan verkkolehtiä, joiden tieteelliset artikkelit ovat vertaisarvioituja ja jotka ovat avoimesti luettavissa enintään kahden vuoden viiveellä ilmestymisestä. Tietokannasta löytyy myös muita yleistä tiedotusarvoa sisältäviä tiedeyhteisöjen julkaisuja.