Skip to Main Content

Tiedonhakuopas tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoille

Opinnäytetyöt

Opinnäytetöitä ovat ammattikorkeakoulujen AMK-opinnäytetyöt, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnonKuvituskuva
YAMK-opinnäytetyöt sekä yliopistojen pro gradut ja lisensiaatintyöt. Korkein opinnäytetyö on
tohtoritutkinnon väitöskirja. Suurin osa opinnäytetöistä ja väitöskirjoista julkaistaan nykyisin verkossa.

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt tallennetaan Theseukseen.

Yliopistoilla on omat julkaisuportaalinsa, niihin löydät linkit tämän sivun alareunasta.

Finna.fi -tietokantaan on luetteloitu paljon opinnäytetöitä ja väitöskirjoja, joiden verkkoversioon pääset viitteeseen tallennetusta linkistä.

Opinnäytetöiden käyttö lähteinä

Opinnäytetöitä (ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt sekä yliopistojen pro gradut) ei suositella käytettäväksi lähteinä. Omaa aihepiiriä lähellä oleviin opinnäytetöihin kannattaa kuitenkin tutustua, sillä niistä voi löytää ideoita omaan työhön. Myös lähdeluettelot kannattaa katsastaa läpi. Älä kuitenkaan jätä omaa tiedonhakua toisen tekemän lähdeluettelon varaan. Opinnäytetyöhön kannattaa pyrkiä etsimään kirjoista uusimmat painokset, sekä löytämään uusimmat aiheesta kirjoitetut artikkelit.

Opinnäytetyön kirjoitusohjeet

Centria-ammattikorkeakoulun opinnäytetyön kirjoitusohjeet löytyvät tästä linkistä:

Opinnäytetyön kirjoitusohjeet

Theseus

 

 

 

Theseus on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama palvelu, joka sisältää Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa. Voit tutustua ammattikorkeakouluista valmistuneiden opinnäytetöihin sekä ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan kokonaisuudessaan ja hyödyntää niitä vaikkapa omassa tutkimus- tai kehittämistyössäsi.

Centria-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt

Apua viitteidenhallintaan / Mendeley-viitteidenhallintaohjelma

Mendeley on viitteidenhallintajärjestelmä, jonka avulla voit hallita opinnäytetyön tai muun kirjallisen työn lähdeviitteitä.

Voit siirtää viitteet eri hakutietokannoista, esimerkiksi Centria-Finnasta ja kansainvälisistä artikkelitietokannoista, yhdellä klikkauksella. Viitteet säilyvät omalla tililläsi niin kauan kuin niitä tarvitset. Voit siirtää haluamasi viitteet kirjoittamaasi tekstiin.

Mendeleyn käyttöön löydät ohjeet  Centrian omasta Mendeley-oppaasta.