Skip to Main Content

Tiedonhakuopas yhteisöpedagogiopiskelijoille

Lehtiartikkelit tiedonhankinnassa

Humanistisen ja kasvatusalan tutkimuksia julkaistaan tieteellisissä julkaisuissa ja ammattilehdissä.
Lehtiartikkelit voivat olla esimerkiksi​ alkuperäistutkimuksia (original research), katsausartikkeleita (review) tai kirjallisuuskatsauksia (systematic review). Tutustu erilaisiin artikkelityyppeihin täällä!

Lehtiartikkeleita voit löytää sekä painettuina että elektronisina. Painettuja humanistisen ja kasvatusalan sekä nuorisotyön lehtiä löydät kirjastosta. Erilaisten hakupalveluiden kautta voit lukea satojen  lehtien artikkeleita elektronisessa muodossa, useimmiten pdf-muodossa. Myös ammattilehdissä julkaistaan jonkin verran tutkimus- ja katsausartikkeleita. Ammattilehtien seuraaminen jo opiskeluaikana on tärkeää oman ammattitaidon kehittymisen kannalta.

Ammattikorkeakoululla on käytössä satoja kansainvälisiä humanistisen ja kasvatusalan lehtiä verkkomuodossa.

Kotimaisia verkkolehtiä

Journal.fi tarjoaa kotimaisia verkkolehtiä vapaasti verkossa käytettäväksi
Palvelussa luettavissa mm. Uskonnontutkija

Diakonian tutkimus -aikakauskirja on tieteellinen referee-aikakauskirja

Maan suola -verkkolehti pyrkii avoimeen vuorovaikutukseen yhteiskunnan ja kirkon välillä

Academic Search Elite ja SAGE Journals

Academic Search Elite  

Monialainen kansainvälinen e-lehtien hakupalvelu. Sisältää yli 2000 kokotekstilehteä, joista suuri osa on tieteellisiä, ns. peer reviewed -lehtiä. Katso ohjevideo

Sage Journals  

Sisältää noin 600 lehteä vuodesta 1999 lähtien. Aihealueita ovat mm. kasvatustiede, kulttuurintutkimus, lääke- ja terveystieteet, psykologia ja sosiologia. Artikkelit ovat luettavissa pdf-muodossa. Sage-ohjeita