Skip to main content

Tiedonhankinnan opas


Tiedonhankinta on prosessi, jossa hankintaan tietoa eri tiedonlähteistä, jotta tiedontarve saadaan tyydytettyä. Hankittavan tiedon tulee olla relevanttia ja mahdollisimman kattavaa tiedontarve huomioon ottaen.

Tiedonhaku käsittää yksittäisen tiedon etsimisen eri tiedonlähteistä erilaisia hakusanoja ja -tekniikoita käyttäen. Erilaisten tiedonlähteiden tuntemus sekä hakutekniikoiden hallinta auttaa tiedonhaussa suuresti.

Tiedonlähteitä voivat olla esimerkiksi kirja, lehti, tietokanta, verkkosivusto tai vaikkapa henkilö.

Tiedonhallinta käsittää löydetyn tiedon kriittisen arvioinnin sisällön ja lähteiden perusteella sekä tiedon oikeaoppisen käytön.

Kuva tiedonhankinnan vaiheista. Ensimmäisessä vaiheessa syntyy tiedontarve, toisessa vaiheessa suunnitellaan tiedonhakua, kolmannessa vaiheessa haku toteutetaan, neljännessä vaiheessa arvioidaan saatujen tulosten laatua ja tarvittaessa mutuetaan hakua, viidennessä vaiheessa selvitetään mistä haluttu aineisto on saatavilla, ja kuudennessa vaiheessa arvioidaan löytynyttä tietoa ja koko prosessia.