Skip to Main Content

Tiedonhankinnan opas

Tehokasta Tiedonhakua

PERUSTEKNIIKAT AUTTAVAT TIETOKANNOISTA TAPAHTUVAN HAUN ONNISTUMISESSA

Kun aiheen kannalta sopivat hakusanat ja tiedonlähteet on löydetty,  voidaan alkaa miettimään tiedonhaun tehostamista eri tekniikoilla. Perustekniikoiden lisäksi kannattaa perehtyä tietokantojen omiin hakuohjeisiin, sillä esimerkiksi hakukomennot ja rajausmahdollisuudet vaihtelevat tietokannoittain. Keskeisimpiä tiedonhaun hakutekniikoita ovat hakusanan katkaisu, Boolen operaattorit, fraasihaku ja haun rajaaminen. 

 

HAKUSANOJEN KATKAISU

Hakusanan katkaisu varmistaa sen, että saat kerralla mukaan haettavan sanan kaikki taivutusmuodot. Hakusana on hyvä katkaista siitä kohtaa, jossa sana alkaa taipua. Katkaisumerkki riippuu käytettävän tietokannan käytännöistä, mutta tavallisimmin se on *, ? tai #. Muista tarkistaa käytettävä katkaisumerkki tietokannan ohjeista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOOLEN OPERAATTORIT

Olennaisena osana tiedonhakuu kuuluu Boolen logiikka, jolla hakusanoja voidaan yhdistää. Kun hakutaan kuvailla haettavaa hakuongelmaa täsmällisesti ja riittävästi, voidaan miettiä useita haettavia sanoja ja yhdistää ne Boolen operaattoreilla. Tavallisimmat operaattorit ovat AND, OR ja NOT.

 

AND-operaattori 

 • Käytetään, kun halutaan viitteitä, jossa esiintyvät kaikki haussa käytetyt hakusanat.
 • Rajaava vaikutus.

 

OR-operaattori

 • Käytetään silloin, kun halutaan viitteitä, joissa esiintyy joku käytetyistä hakusanoista. Operaattoria käytetään erityisesti silloin, kun hakutermit ovat merkitykseltään lähellä toisiaan. 
 • Laajentava vaikutus. 

 

NOT-operaattori

 • Käytetään silloin, kun halutaan rajata tietyn hakusanan sisältävät viitteet pois hakutuloksesta. 
 • Poissulkeva vaikutus. Käytä tätä harkiten, ettei myös relevantteja viitteitä rajaudu hakutulosesta pois. 

 

FRAASIHAKU

Haettaessa kaksiosaisella hakusanalla tai yhdyssanalla, voi fraasihaku on tarpeellinen. Useat hakupalvelut yhdistävät peräkkäin kirjoitetut sanat AND:llä, joten haettaessa esimerkikisi hakusanoilla: monikulttuurinen työyhteisö, hakutulokseen saadaan viitteet, joissa sanat esiintyvät, mutta eivät välttämättä peräkkäin. Fraasihaussa tulosjoukko muodostuu peräkkäin olevista sanoista, eikä mukaan tule turhaa aineistoa. Käytä fraasihakua myös yhdyssanojen kohdalla, esimerkiksi "verkko-oppiminen". Fraasi muodostetaan yleensä käyttäen lainausmerkkejä, mutta joissakin tietokannoissa voi olla erillinen fraasihakumahdollisuus, kuten esimerkiksi Melindassa.

 

HAUN RAJAAMINEN

Kun hakutuloksia on liikaa

 • Tarkista katkaisumerkin käyttö. Merkki voi vaihdella käytetyn hakupalvelun mukaan.
 • Katkaisetko sanan liian aikaisin?
 • Kokeile asiasanahakua vapaasanahaun sijaan.
 • Lisää rajauksia, esim. julkaisuvuoden mukaan.
 • Lisää AND- ja NOT-operaattoreiden käyttöä.
 • Vähennä rinnakkaistermejä ja synonyymejä.

Kun hakutuloksia on liian vähän

 • Oletko oikeassa tietokannassa ja onko hakusanat kirjoitettu oikein?
 • Tarkista katkaisumerkin käyttö. Tulevatko sanan taivutusmuodot mukaan hakuun?
 • Hae aiheesta yleisimmillä hakusanoilla.
 • Poista käytettyjä rajauksia.
 • Vähennä AND- ja NOT-operaattoreita ja käytä OR-operaattoria.
 • Käytä useampia rinnakkaistermejä ja synonyymejä.

Haun kohdistaminen hakukenttiin

Tiedonhakua voidaan tarkentaa kohdistamalla hakusanat eri kenttiin, kuten esimerkiksi julkaisun tekijöihin, nimekkeeseen eli otsikkoon tai asiasanoihin. Kun julkaisun tiedot tallennetaan tietokantaan, sen keskeinen sisältö kuvaillaan asiasanastoista löytyvillä termeillä ja termit sijoitetaan asiasana-kenttään. Tutustu Yleiseen suomalaiseen ontologia YSO:on, jota käytetään laajasti Suomessa aineiston sisällön kuvaamiseen.

 https://finto.fi/yso/fi/

Lisäksi useissa tietokannoissa on mahdollista tarkastella tulosjoukkoa rajaamalla sitä useilla eri tavoilla, esimerkiksi aineistotyypeittäin, julkaisuvuoden mukaan jne. ​