Skip to Main Content

Tiedonhankinnan opas

Tiedonhaun Suunnittelu

Hyvä suunnittelu on avain onnistuneeseen tiedonhakuun.

 • Millaista tietoa etsit? Haluatko löytää tietoa aiheesta mahdollisimman laaja-alaisesti, vai onko tärkeämpää pureutua johonkin tiettyyn osa-alueeseen?
 • Mitä tiedät aiheesta entuudestaan? Onko aiheesta julkaistu kattavasti kirjallisuutta, vai tulisiko löytyykö tietoa parhaiten tutkimusraporteista ja artikkeleista?

Tiedonhaun alkuvaiheessa tekemällä joitain pikahakuja voi selvittää, että onko aihetta tutkittu aiemmin ja paljonko siitä on tietoa saatavilla.

 • Mikäli aihe ei ole entuudestaan tuttu, tämä auttaa myös tutustumaan aiheeseen sekä saatavilla olevaan tiedon määrään.
 • Pikahaut helpottavat myös hakusuunnitelman kehittämistä esimerkiksi käytettävien hakusanojen suhteen.

Käsitekartta auttaa aiheen hahmottamisessa.

 • Selventää aiheeseen liittyviä käsitteitä.
 • Havainnollistaa käsitteiden välisiä suhteita ja auttaa hakusanojen määrittelemisessä.

Aiheen rajaaminen on tärkeää, ettei tiedonhaku laajene liikaa!

Käsitekartta

Esimerkki käsitekartasta, jonka aiheena on kesä.

Hakusanat

Mitkä ovat aiheesi keskeiset käsitteet?

 • Yläkäsitteet
  • Liittyykö aiheesi johonkin suurempaan kokonaisuuteen
 • Alakäsitteet
  • Mistä osa-alueista aiheesi koostuu?
 • Rinnakkaiskäsitteet
  • Synonyymit
  • Lyhenteet

Mistä niitä hakusanoja oikein löytyy?

 • Artikkeleista
 • Oppikirjoista
 • Tieto- ja sanakirjoista, esim. MOT
 • Sisällysluetteloista, tiivistelmistä ja lähdeluetteloista
 • (Asia)sanastoista ja ontologioista, esim. YSO

Muista kokeilla ja yhdistellä rohkeasti eri hakusanoja!

Hakusanoja Centria-Finnasta

Kuvan esimerkissä Centria-Finnasta on haettu kuvitteelliseen aiheeseen liittyvä kirja, jonka tiedoista haetaan muita mahdollisesti aiheeseen liittyviä hakusanoja.