Skip to Main Content

Tiedonhakuopas liiketalouden opiskelijoille

Opinnäytetyön tekijän oppaat

Centria-ammattikorkeakoulun opinnäytetyö ja kirjoitusohjeet löytyvät linkistä Opinnäytetyön kirjoitusohjeet

Centria-kirjaston tiedonhankinnan opas löytyy linkistä Tiedonhankinnan opas. Oppaan avulla voit perehtyä tiedonhankinnan eri vaiheisiin ja tekniikoihin. 

Apua viitteidenhallintaan / Mendeley-viitteidenhallintaohjelma

Mendeley on viitteidenhallintajärjestelmä, jonka avulla voit hallita opinnäytetyön tai muun kirjallisen työn lähdeviitteitä.

Voit siirtää viitteet eri hakutietokannoista, esimerkiksi Centria-Finnasta ja kansainvälisistä artikkelitietokannoista, yhdellä klikkauksella. Viitteet säilyvät omalla tililläsi niin kauan kuin niitä tarvitset. Voit siirtää haluamasi viitteet kirjoittamaasi tekstiin.

Mendeleyn käyttöön löydät ohjeet  Centrian omasta Mendeley-oppaasta.

Theseus

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt verkkoversioina

Centria-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt

Liiketalouden koulutusohjelma

IT-tuki

Jos sinulla on teknisiä ongelmia opinnäytetyön kanssa, sinulla on mahdollisuus yksilölliseen ohjaukseen sekä Kokkolassa että Ylivieskassa. Huomaathan, että aika kannattaa sopia aina etukäteen.

Kokkola

Päivi Toikkanen
puh. 044 725 0017

Ylivieska

Timo Taari
puh. 044 449 2710

Tiedonhaun ohjaus

Tuottaako opinnäytetyön tiedonhaku tuskaa? Ovatko parhaat tiedonlähteet hukassa?

Tarjoamme opinnäytetyön tekijöille noin tunnin mittaisia yksilöllisiä ohjaustuokioita tiedonhaussa.

Autamme etsimään lähdeaineistoa - sekä painettuja että elektronisessa muodossa julkaistuja - ja arvioimaan lähteiden soveltuvuutta omaan aiheeseesi. Opastamme käyttämään verkkoaineistoja ja hakupalveluita. Informaatiolukutaidon ja tiedonhankinnan taidot tulee samalla kerrattua.

Paras ajankohta ohjaukselle on siinä vaiheessa, kun sinulla on opinnäytetyön aihe valittuna. Ohjauksesta saa silloin eniten hyötyä. Ohjaukseen voi toki tulla silloin kun itselle parhaiten sopii.

Ota yhteyttä, sovitaan aika! Jos teet opinnäytetyötä parin kanssa tai ryhmässä, ohjaukseen voi osallistua joko yksi tai useampi henkilö.

Kokkola ja Pietarsaari:

Varaa aika nettilomakkeella

Tai ota yhteyttä informaatikkoon:

Tomi Virtanen
puh. 040 808 6616

Ylivieska:

Varaa aika nettilomakkeella

Tai ota yhteyttä informaatikkoon:

Hannele Myntti
puh. 044 449 2611

Kaukopalvelu

Ellet löydä etsimääsi kirjaa paikkakuntasi kirjastoista, voit tehdä kirjaan kaukolainapyynnön. Tarkista ensin etsimäsi teoksen saatavuustiedot omasta kirjastostasi:

Centria-Finna

Kokkolan kaupunginkirjasto (Anders)

Tritonia Allegro (Pietarsaari)

Ylivieskan kaupunginkirjasto (Joki)

Myös artikkeleja voidaan tilata kaukopalveluna. Artikkelit toimitetaan yleensä valokopioina.

Täytä etsimäsi kirjan tai artikkelin tiedot sekä omat tietosi kaukopalvelulomakkeeseen. Saat kirjastosta ilmoituksen, kun tilaamasi aineisto on saapunut.

Kaukolainat kotimaasta ovat maksuttomia Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja henkilöstölle.

Noutamattomat kaukolainat laskutetaan asiakkaalta, tämä koskee myös Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijoita.

Huomaathan, että tilaamme kaukolainaksi ainoastaan sellaista aineistoa, jota ei ole Centria-kirjaston kokoelmissa. 

 

Kaukopalvelun yhteystiedot:

Centria-kirjasto Kokkola

Taru Fröjdholm

040 808 6618, taru.frojdholm@centria.fi

 

Centria-kirjasto Ylivieska

Hannele Myntti

044 449 2611, hannele.myntti@centria.fi

Opinnäytetyöt

Opinnäytetöitä ovat ammattikorkeakoulujen AMK-opinnäytetyöt, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon​ YAMK-opinnäytetyöt sekä yliopistojen pro gradut ja lisensiaatintyöt. Korkein opinnäytetyö on tohtoritutkinnon väitöskirja. 

Suurin osa opinnäytetöistä ja väitöskirjoista julkaistaan nykyisin verkossa. Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt tallennetaan Theseukseen. Yliopistoilla on omat julkaisuportaalinsa, kts. Yliopistojen opinnäytetöitä ja väitöskirjoja verkossa -osiota. Sekä kirjastojen yhteisluettelo Melindassa että Finna.fi -tietokannassa on paljon opinnäytetöitä ja väitöskirjoja. 

Opinnäytetöiden käyttö lähteinä

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä yliopistojen pro gradu -töitä ei suositella käytettäväksi lähteinä. Omaa aihepiiriä lähellä oleviin opinnäytetöihin kannattaa kuitenkin tutustua, sillä niistä voi löytää ideoita omaan työhön. Myös lähdeluettelot kannattaa katsastaa läpi. Älä kuitenkaan jätä omaa tiedonhakua toisen tekemän lähdeluettelon varaan. Opinnäytetyöhön kannattaa pyrkiä etsimään kirjoista uusimmat painokset, sekä löytämään uusimmat aiheesta kirjoitetut artikkelit.

OADT - Open Access Theses and Dissertations

OADT

Vapaasti verkossa olevia opinnäytetöitä ja väitöskirjoja.