Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhakuopas liiketalouden opiskelijoille

Opinnäytetyön tekijän oppaat

Opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet, päivitetty versio, löytyy täältä. Ohjeita kootusti löytyy täältä.

Opinnäytetyöt

Opinnäytetöitä ovat ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt sekä yliopistojen pro gradut ja lisensiaatintyöt. Korkein opinnäytetyö on tohtoritutkinnon väitöskirja.

Suurin osa opinnäytetöistä ja väitöskirjoista julkaistaan nykyisin verkossa. Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt tallennetaan Theseukseen.Yliopistoilla on omat julkaisuportaalinsa, kts. Yliopistojen opinnäytetöitä ja väitöskirjoja verkossa -osiota). Kirjastojen yhteisluettelo Melindaan on luetteloitu paljon opinnäytetöitä ja väitöskirjoja, joiden verkkoversioon pääset viitteeseen tallennetusta linkistä.

Opinnäytetöiden käyttö lähteinä

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä yliopistojen pro gradu -töitä ei suositella käytettäväksi lähteinä. Omaa aihepiiriä lähellä oleviin opinnäytetöihin kannattaa kuitenkin tutustua, sillä niistä voi löytää ideoita omaan työhön. Myös lähdeluettelot kannattaa katsastaa läpi. Älä kuitenkaan jätä omaa tiedonhakua toisen tekemän lähdeluettelon varaan. Opinnäytetyöhön kannattaa pyrkiä etsimään kirjoista uusimmat painokset, sekä löytämään uusimmat aiheesta kirjoitetut artikkelit.

OADT - Open Access Theses and Dissertations

OADT

Vapaasti verkossa olevia opinnäytetöitä ja väitöskirjoja.

Finna.fi

Kuvituskuva

Finna.fi on arjen löytöretkiä, mahdollisuuksia oppimiseen ja lähteitä tutkimukseen. Hakupalvelu, josta löydät kiehtovia aineistoja arkistoilta, kirjastoilta, museoilta ja muilta toimijoilta. 

Jokaisella korkeakoululla on oma Finnansa aineistotietokantana. Lisäksi on olemassa vielä Finna.fi –tietokanta, jossa on mukana korkeakoulukirjastojen lisäksi yleisiä kirjastoja, museoita ja arkistoja. Finna.fi kerää yhteen kaikki erilliset finnat ja haravoi tietoa myös monista julkaisurekistereistä kuten Theseuksesta, jossa ovat ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut. Finnasta löydät kätevästi myös tutkimuksellista aineistoa.

Finna antaa hakutuloksen, jossa voi olla kirjoja, artikkeleita, opinnäytetöitä ja periaatteessa mitä tahansa, mistä voi olla hyötyä opinnäytetyötä tehdessä. Se näyttää myös saatavuustiedot laajasti, joten sen avulla näppärästi näkee, mistä joku aineisto löytyy.  Finna haravoi ja esittää myös vapaasti verkosta löytyvää aineistoa.

Finnassa on myös Finnan avoimia oppimateriaaleja, joita voi kuka tahansa käyttää itseopiskelumateriaalina tai opetusmateriaalina. Niitä on kaikille koulutuksen asteille ja ne on jaettu Creative commons -lisensseillä.

Melinda

Kuva melindan logosta, joka on myös hyperlinkki palveluun.

Melinda on korkeakoulu- ja yliopistokirjastojen yhteisluettelo, josta löytyvät myös Centria-kirjaston painettujen kirjojen ja lehtien kokoelman viitetiedot. Melindasta löytyy paljon tutkimuksia, sekä linkkejä opinnäytteiden ja tutkimusten verkkoversioihin.