Skip to main content

Tiedonhakuopas liiketalouden opiskelijoille

Opinnäytetyöt

Opinnäytetöitä ovat ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt sekä yliopistojen pro gradut ja lisensiaatintyöt. Korkein opinnäytetyö on tohtoritutkinnon väitöskirja.

Suurin osa opinnäytetöistä ja väitöskirjoista julkaistaan nykyisin verkossa. Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt tallennetaan Theseukseen.Yliopistoilla on omat julkaisuportaalinsa, kts. Yliopistojen opinnäytetöitä ja väitöskirjoja verkossa -osiota). Kirjastojen yhteisluettelo Melindaan on luetteloitu paljon opinnäytetöitä ja väitöskirjoja, joiden verkkoversioon pääset viitteeseen tallennetusta linkistä.

Opinnäytetöiden käyttö lähteinä

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä yliopistojen pro gradu -töitä ei suositella käytettäväksi lähteinä. Omaa aihepiiriä lähellä oleviin opinnäytetöihin kannattaa kuitenkin tutustua, sillä niistä voi löytää ideoita omaan työhön. Myös lähdeluettelot kannattaa katsastaa läpi. Älä kuitenkaan jätä omaa tiedonhakua toisen tekemän lähdeluettelon varaan. Opinnäytetyöhön kannattaa pyrkiä etsimään kirjoista uusimmat painokset, sekä löytämään uusimmat aiheesta kirjoitetut artikkelit.

Melinda

Kuvituskuva

 

 

 

Melinda on korkeakoulukirjastojen yhteisluettelo, josta voi hakea ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa tehtyjä opinnäytetöitä, graduja, lisensiaatintöitä ja väitöskirjoja.

Melindassa on paljon linkkejä töiden verkkoversioihin. Voit halutessasi rajata haun e-aineistoon, jolloin hakutulokseen listautuvat vain ne opinnäytetyöt, joissa on linkki verkkoversioon.

OADT - Open Access Theses and Dissertations

OADT

Vapaasti verkossa olevia opinnäytetöitä ja väitöskirjoja.