Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Julkaisutiedonkeruu

Julkaisutyypit

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

 • artikkeli on vertaisarvioitu
 • lehdellä on ISSN-tunnus

A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

 • artikkeli on vertaisarvioitu
 • lehdellä on ISSN-tunnus

A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

 • kirjan toimituskunta on vertaisarvioinut artikkelin
 • kirjalla on ISBN-tunnus

A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa

 • täydellinen kirjallinen versio konferenssiesitelmästä, full paper, joka on julkisesti saatavilla
 • artikkeli on vertaisarvioitu koko käsikirjoituksen perusteella
 • konferenssijulkaisulla on ISBN- tai ISSN-tunnus

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä

 • vertaisarvioimaton artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
 • lehdellä on toimituskunta ja ISSN-tunnus

B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

 • vertaisarvioimaton artikkeli tieteellisessä kokoomateoksessa
 • kirjalla on toimituskunta ja ISBN-tunnus

B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa

 • julkisesti saatavilla oleva täydellinen kirjallinen versio konferenssiesitelmästä, full paper
 • konferenssijulkaisulla on ISBN- tai ISSN-tunnus

C Tieteelliset kirjat

C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos

 • kirjalla on ISBN-tunnus
 • täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän

C2 Toimitettu teos

 • toimitettu, useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuva tieteellinen kirja tai lehden erikoisnumero
 • teos on vertaisarvioitu
 • tekijä on vastannut kirjan toimitustyöstä
 • tekijän nimi esiintyy kirjan toimittajana

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

D1 Artikkeli ammattilehdessä

 • lehdellä on toimituskunta ja ISSN-numero
 • kirjoituksella on yhteys kirjoittajan työhön

D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa

 • kirjalla on ISBN-numero

D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa

 • julkisesti saatavilla oleva, täydellinen versio esitelmästä (full paper)

D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai selvitys

 • tutkimus- ja kehitystyöhön perustuva, julkisesti saatavilla oleva selvitys tai raportti
 • kohdellaan aina yhtenä julkaisuna, vaikka koostuisi useasta artikkelista

D5 Ammatillinen kirja

 • oppikirjat, ammatilliset käsikirjat
 • kirjalla on ISBN-numero

D6 Toimitettu ammatillinen teos

 • eri kirjoittajien artikkeleista koostuva ammatillinen kokoomateos
 • tekijä vastannut kirjan toimitustyöstä, nimi esiintyy kirjan toimittajana

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli

 • artikkelilla on oltava yhteys kirjoittajan työhön
 • artikkeli, katsaus tai pääkirjoitus suurelle yleisölle suunnatussa julkaisussa
 • ei yleisöosastokirjoitukset

E2 Yleistajuinen monografia

 • kirjalla on ISBN-numero
 • ei omakustanne
 • kirjoituksella on yhteys kirjoittajan työhön

E3 Toimitettu yleistajuinen teos

 • eri kirjoittajien artikkeleista koostuva yleistajuinen kokoomateos
 • tekijä on vastannut kirjan toimitustyöstä ja nimi esiintyy kirjan toimittajana

F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

F1 Erillisjulkaisu

F2 Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus

F3 Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa

G Opinnäytteet

G4 Monografiaväitöskirja

 • yliopiston sarjoissa ja yliopiston laitossarjoissa julkaistut monografiaväitöskirjat, kustannetut monografiaväitöskirjat tai omakustanteena julkaistut monografiaväitöskirjat

G5 Artikkeliväitöskirja

 • julkaistut artikkeliväitöskirjat merkitään, vaikka väitöskirjan artikkelit olisi jo merkitty luokassa A

Patentit ja keksintöilmoitukset

H1 Myönnetty patentti

H2 Keksintöilmoitus

 • kirjallinen keksintöilmoitus

I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

I1 Audiovisuaalinen aineisto

I2 Tieto- ja viestintätekniset ohjelmat tai ohjelmistot