Skip to Main Content

Julkaisijan opas

Julkaisutyypit

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

 • artikkeli on vertaisarvioitu
 • lehdellä on ISSN-tunnus

A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

 • artikkeli on vertaisarvioitu
 • lehdellä on ISSN-tunnus

A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

 • kirjan toimituskunta on vertaisarvioinut artikkelin
 • kirjalla on ISBN-tunnus

A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa

 • täydellinen kirjallinen versio konferenssiesitelmästä, full paper, joka on julkisesti saatavilla
 • artikkeli on vertaisarvioitu koko käsikirjoituksen perusteella
 • konferenssijulkaisulla on ISBN- tai ISSN-tunnus

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä

 • vertaisarvioimaton artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
 • lehdellä on toimituskunta ja ISSN-tunnus

B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

 • vertaisarvioimaton artikkeli tieteellisessä kokoomateoksessa
 • kirjalla on toimituskunta ja ISBN-tunnus

B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa

 • julkisesti saatavilla oleva täydellinen kirjallinen versio konferenssiesitelmästä, full paper
 • konferenssijulkaisulla on ISBN- tai ISSN-tunnus

C Tieteelliset kirjat

C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos

 • kirjalla on ISBN-tunnus
 • täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän

C2 Toimitettu teos

 • toimitettu, useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuva tieteellinen kirja tai lehden erikoisnumero
 • teos on vertaisarvioitu
 • tekijä on vastannut kirjan toimitustyöstä
 • tekijän nimi esiintyy kirjan toimittajana

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

D1 Artikkeli ammattilehdessä

 • lehdellä on toimituskunta ja ISSN-numero
 • kirjoituksella on yhteys kirjoittajan työhön

D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa

 • kirjalla on ISBN-numero

D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa

 • julkisesti saatavilla oleva, täydellinen versio esitelmästä (full paper)

D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai selvitys

 • tutkimus- ja kehitystyöhön perustuva, julkisesti saatavilla oleva selvitys tai raportti
 • kohdellaan aina yhtenä julkaisuna, vaikka koostuisi useasta artikkelista

D5 Ammatillinen kirja

 • oppikirjat, ammatilliset käsikirjat
 • kirjalla on ISBN-numero

D6 Toimitettu ammatillinen teos

 • eri kirjoittajien artikkeleista koostuva ammatillinen kokoomateos
 • tekijä vastannut kirjan toimitustyöstä, nimi esiintyy kirjan toimittajana

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli

 • artikkelilla on oltava yhteys kirjoittajan työhön
 • artikkeli, katsaus tai pääkirjoitus suurelle yleisölle suunnatussa julkaisussa
 • ei yleisöosastokirjoitukset

E2 Yleistajuinen monografia

 • kirjalla on ISBN-numero
 • ei omakustanne
 • kirjoituksella on yhteys kirjoittajan työhön

E3 Toimitettu yleistajuinen teos

 • eri kirjoittajien artikkeleista koostuva yleistajuinen kokoomateos
 • tekijä on vastannut kirjan toimitustyöstä ja nimi esiintyy kirjan toimittajana

F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

F1 Erillisjulkaisu

F2 Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus

F3 Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa

G Opinnäytteet

G4 Monografiaväitöskirja

 • yliopiston sarjoissa ja yliopiston laitossarjoissa julkaistut monografiaväitöskirjat, kustannetut monografiaväitöskirjat tai omakustanteena julkaistut monografiaväitöskirjat

G5 Artikkeliväitöskirja

 • julkaistut artikkeliväitöskirjat merkitään, vaikka väitöskirjan artikkelit olisi jo merkitty luokassa A

Patentit ja keksintöilmoitukset

H1 Myönnetty patentti

H2 Keksintöilmoitus

 • kirjallinen keksintöilmoitus

I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

I1 Audiovisuaalinen aineisto

I2 Tieto- ja viestintätekniset ohjelmat tai ohjelmistot