Skip to Main Content

Julkaisutiedonkeruu

Justus - julkaisutietojen tallennuspalvelu

Justus– julkaisutietojen tallennuspalveluun syötetään tutkimusjulkaisujen tietoja. Palveluun tallennetut julkaisutiedot ovat selailtavissa Tiedejatutkimus.fi-sivustolla. 

Theseus rinnakkaistallennuksessa

Rinnakkaistallentaminen  ammattikorkeakoulujen Theseukseen säilyttää julkaisun laadukkaassa arkistossa, jossa sille annetaan pysyvät tunnisteet ja jossa se kuvaillaan kansallisten suositusten ja tietomallien mukaisesti.

Julkaisu säilyy avoimesti saatavilla, vaikka alkuperäinen julkaisukanava lopettaisikin toimintansa. Rinnakkaistallennus lisää julkaisun pysyvyyttä, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta ja on luettavissa sielläkin, missä ei ole rahaa maksaa lehtien tilausmaksuja.

Kustantajien rinnakkaistallennuskäytäntöjä

Sherpa Romeo
Palvelusta voidaan tarkistaa perustietoja ulkomaisten kustantajien lehtien rinnakkaistallennusoikeuksista.

FinELib - Ammattiehdet
FinELib-konsortio on kartoittanut tärkeimpiä julkaisukanavia, joissa julkaistut artikkelit korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten henkilökunta ja opiskelijat voivat tallentaa julkaisuarkistoon tai julkaista avoimena.

Mikä rinnakkaistallennus?

Rinnakkaistallentamisella tarkoitetaan artikkelin tallentamista kustantajan luvalla organisaation omaan julkaisuarkistoon, esimerkiksi Theseukseen.

Rinnakkaistallentaminen

 • on eri asia kuin julkaiseminen open access -lehdissä
 • on maksutonta
 • on luvallisempaa kuin yleensä luullaan, suurin osa kustantajista sallii avoimen tallentamisen
 • lisää merkittävästi artikkelin näkyvyyttä – ja siten mahdollista vaikuttavuutta

Monet korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja rahoittajat edellyttävät tutkimusten avointa julkaisemista.

Lue artikkeli Rinnakkaistallentaminen on tapa saavuttaa välitön avoimuus avointiede.fi-sivustolla.

Rinnakkaistallennusohje

 1. Pyydä lupa rinnakkaistallennukseen julkaisun Centrian ulkopuolisilta kirjoittajilta, jos sellaisia on. Suullinen lupa on riittävä.
  • Kuvien, karttojen ym. tekijäinoikeudellisen aineiston verkkotallentamiseen tarvitaan myös lupa.
    
 2. Lähetä artikkelin final draft-tiedosto, viimeinen korjattu ja vertaisarvioinnin läpikäynyt versio artikkelista, jossa ei vielä näy kustantajan lopullinen taittotyö osoitteeseen julkaisutiedonkeruu@centria.fi samalla, kun ilmoitat julkaisusta. Mainitse sähköpostissa mikäli tiedät julkaisulla olevan lupa rinnakkaistallennukseen julkaisijalta ja/tai muilta kirjoittajilta.
   
 3. Kirjasto huolehtii tarvittaessa kustantajaluvan tarkastamisesta ja/tai hankkimisesta sekä rinnakkaistallentamisesta Theseukseen. 

Julkaisujen avoin saatavuus

Julkaisun avoin saatavuus voi toteutua kustantajan version tai rinnakkaistallenteen avoimuuden kautta.

Julkaisun kustantajan version avoin saatavuus tarkoittaa, että julkaisu on saatavilla välittömästi ja pysyvästi kustantajan palvelussa. Julkaisu voi olla saatettu avoimeksi ilman erillistä maksua tai kustantajalle on maksettu julkaisun avoimuudesta. Kustantajan version ollessa ns. viivästetysti avoin, eli avoimesti saatavilla vasta kustantajan määrittelemän embargo-ajan jälkeen, julkaisun kustantajan version ei katsota olevan avoin tiedonkeruun määritelmän mukaisesti, mutta tieto viivästetystä OA:sta on mahdollista ilmoittaa osana tiedonkeruuta.

Julkaisun rinnakkaistallenteen version avoin saatavuus tarkoittaa, että julkaisun rinnakkaistallenne on pysyvästi saatavilla organisaatio- tai tieteenalakohtaisessa julkaisuarkistossa joko välittömästi tai kustantajan määrittämän embargo-ajan jälkeen.

Kaikissa tapauksissa julkaisun avoin saatavuus tarkoittaa seuraavien ehtojen täyttymistä:

 1. Julkaisu on Internetin kautta kokonaisuudessaan ilmaiseksi ja esteettömästi luettavissa, tulostettavissa ja kopioitavissa vähintään ei-kaupalliseen käyttöön.
 2. Julkaisu on vapaasti saatavilla pysyvästi sellaisessa joko kustantajan tai tutkimusorganisaatioiden tarjoamassa palvelussa, joka mahdollistaa julkaisujen kuvailutietojen haravoinnin ja sisällön indeksoinnin muihin hakupalveluihin sekä tukee julkaisuihin viittaamista ja linkittämistä pysyviin tunnisteisiin (DOI, URN, Handle) pohjautuvilla verkko-osoitteilla.
 3. Julkaisun vapaasti saatavilla oleva versio on julkaisusopimuksesta tai kustantajan politiikasta riippuen joko tekijän viimeinen oma rinnakkaistallennettu versio tai kustantajan palvelussa ilmestynyt lopullinen versio. Jos kyseessä on vertaisarvioitu julkaisu, myös vapaasti saatavilla olevan version pitää olla vertaisarvioitu.

(Tiedonkeruun käsikirja 2021)