Skip to Main Content

Julkaisijan opas

Rinnakkaistallennussanastoa

APC (article processing charge) Kirjoittajamaksu / käsittelymaksu /  julkaisumaksu, joka peritään kirjoittajalta (organisaatiolta), kun hän julkaisee artikkelin avoimessa lehdessä tai hybridilehdessä.

Embargo Kustantajan määrittelemä ajanjakso, jonka aikana julkaisun rinnakkaistallennetta ei saa julkaista. Embargoajan laskeminen vaihtelee kustantajittain. Useimmiten se lasketaan alkavaksi, kun artikkelin ensimmäinen versio on ilmestynyt lehden sivulla tai verkkojulkaisussa (esim. First published online). Embargoa ei aina ole ja se voi eri kustantajien ja/tai eri alojen lehdillä olla erilainen.    

General conditions  Kustantajan artikkelille asettamat muut reunaehdot. Määritellään esim. paikat, mihin rinnakkaistallennus voidaan tehdä ja muistutetaan alkuperäiseen lähteeseen viittaamisesta.

Final published version (or publisher PDF) Viittaa siihen työn muotoon, jossa julkaisija sitä sähköisesti jakelee. Lopullinen versio taittoineen.

Final draft post-refereeing  Ks. post-print.

Institutional repository (tai Institutional server) Korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen avoin julkaisuarkisto, esim. Theseus.

Paid open access Lehti/kustantaja tarjoaa mahdollisuutta maksaa artikkelin avoimesta saatavuudesta (hybridilehti).

Pre-print Viittaa työn muotoon, jossa se lähetettiin ensimmäisen kerran vertaisarvioitavaksi. Versio ei siis ole käynyt läpi vertaisarviointia.

Post-print  (final draft tai author-accepted manuscript) Viittaa työn lopulliseen, vertaisarvioinnin jälkeiseen muotoon, josta puuttuu kustantajan tuottama lisäarvo, kuten ulkoasu (lopullinen layout ja logot).

Publisher version ks. Final published version

Restrictions  Kustantajan rinnakkaistallentamiselle asettamat rajaukset (jos niitä on).