Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Opinnäytetyö- ja kirjoitusohjeet

Esipuhe

ESIPUHE

Opinnäytetyö osoittaa opiskelijan kyvyn ymmärtää, soveltaa ja tuottaa asiantuntijatason tuloksia omalla ammattialallaan. Parhaimmillaan opinnäytetyö toimii siltana opiskelijan siirtyessä ammattikorkeakoulusta työelämään.
Näissä ohjeissa noudatetaan ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöohjeistuksen yleislinjauksia, jotka laadittiin vuosina 2005–2006 valtakunnallisissa työryhmissä. Ohje luotiin sovellettavaksi kaikissa Centria-ammattikorkeakoulun koulutuksissa, mutta jokaisella alalla löytyy omia käytänteitä, jotka käydään tarkemmin läpi koulutusten omissa opinnäytetyöseminaareissa.

Tämän ohjeen kokoamiseen ja kirjoittamiseen ovat osallistuneet seuraavat henkilöt Centria-ammattikorkeakoulusta: Hanna-Riina Aho, Marko Forsell, Annukka Kukkola, Irja Leppisaari, Reetta Leppälä, Ulla Orjala, Janne Peltoniemi, Kirsti Rasehorn, Timo Taari, Maarit Tammisto, Tuija Tolonen-Kytölä ja Eija Torkinlampi.

Tämä on ohjeen 2. korjattu painos.

Työryhmän puolesta

Marko Forsell