Skip to Main Content

Wihi-ohjeet

ESIPUHE

Wihi on opinnäytetyöprojektien ohjaus- ja hallintajärjestelmä, joka toimii työkaluna opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa. Opinnäytetyöhön liittyvä viestintä tapahtuu Wihi-järjestelmässä (opinnäytetyön välipalautukset, viestit, ulkopuolisen antama palaute, plagioinnin tunnistus ja arviointi). Wihi on tarkoitettu opiskelijoille, opinnäytetyön ohjaajille, tarkastajille ja koordinaattoreille.  

Tämä opas sisältää Wihi-ohjeet sekä opiskelijoille että ohjaajille, tarkastajilla ja koordinaattoreille.