Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Guide för examensarbetet och övriga texter

10 Processbeskrivning för examensarbetet

Viktiga faktorer som bidrar till ett framgångsrikt examensarbete är ett bra ämne, den studerandes förtrogenhet med ämnesområdet, projektplanering, framgångsrik tidshantering, samarbets- och interaktionsförmåga, dokumentationsförmåga samt handledning i processen. Mått som används för att utvärdera processen är vitsord (1–5) och projektets varaktighet i veckor. En grupp inom utbildningen ansvarar för utvecklingen av processen kring examensarbetet. I figur 2 presenteras processkrivningen.  


FIGUR 2. Processbeskrivning för examensarbetet