Skip to Main Content

Guide för examensarbetet och övriga texter

Förord

FÖRORD

Examensarbetet visar studerandens förmåga att förstå, anpassa, och producera resultat på expertnivå inom sin egen bransch. I optimala fall fungerar examensarbetet som en bro från yrkeshögskolan över till arbetslivet för den studerande.

Dessa anvisningar följer yrkeshögskolornas allmänna riktlinjer för examensarbeten, som sammanställdes under åren 2005–2006 i riksomfattande arbetsgrupper. Anvisningarna gäller för alla utbildningar på yrkeshögskolan Centria, men varje bransch har sina egna metoder, som tas upp på utbildningarnas egna seminarier för examensarbeten.

Dessa anvisningar har gjorts upp och skrivits av följande personer på yrkeshögskolan Centria: Hanna-Riina Aho, Marko Forsell, Annukka Kukkola, Irja Leppisaari, Reetta Leppälä, Ulla Orjala, Janne Peltokangas, Kirsti Rasehorn, Timo Taari, Maarit Tammisto, Tuija Tolonen-Kytölä ja Eija Torkinlampi.

Det här är den andra, reviderade upplagan av anvisningarna.

 

På arbetsgruppens vägnar

Marko Forsell