Skip to Main Content

Avoimen tieteen käytänteet Centria-ammattikorkeakoulussa

Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusetiikka

Kansalliset ohjeet

 

Eettinen ennakkoarviointi

Milloin tarvitaan eettinen ennakkoarviointi?

 

  • Jos tutkimus edellyttää eettistä ennakkoarviointia, eettisen toimikunnan lausunto pyydetään ennen tutkimusluvan hakemista ja lupa-anomukseen liitetään eettisen toimikunnan puoltava lausunto.
  • Eettinen hyväksyttävyys on arvioitava aina ennakkoon seuraavan kaltaisissa tutkimusasetelmissa:

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset

Suositukset on laatinut työryhmä, johon kuuluivat Jyrki Kettunen (Arcada, TENKin jäsen), Anne Kärki (SAMK), Susanna Näreaho (Metropolia) ja Seliina Päällysaho (SeAMK).