Skip to Main Content

Avoimen tieteen käytänteet Centria-ammattikorkeakoulussa

Käyttöoikeuksien jakaminen

Lisensoinnilla tarkoitetaan käyttöluvan antamista.

  • Creative Commons 4.0 -lisenssejä (CC-lisenssejä) käytetään yleisesti käyttöoikeuksien määrittelyyn.
  • CC-lisenssien avulla julkaisun kirjoittaja tai datan omistaja voi määritellä työnsä julkisuuden astetta ja käyttöoikeuksia.
  • CC-lisensoinnissa tekijä on aina mainittava lukuunottamatta CC0 -lisenssiä.
  • Tietosuojasta on huolehdittava, jos data sisältää henkilötietoja. Vain anonymisoitua dataa voi jakaa.
  • Jos käytetään kolmannen osapuolen dataa, tulee varmistua siitä, että datalla on sellaiset luvat ja lisenssit, jotka mahdollistavat datan jakamisen.
  • Avoimen tieteen ja tutkimuksen ohjeissa suositellaan tutkimusjulkaisuille ja -datalle Creative Commons 4.0 (CC-BY-4.0) -lisenssiä.

Kuvio 1 - Lähde: Avoin tiede ja kuvien käyttö, Aalto-yliopisto.

CC-Lisenssit ja niiden merkitykset:

Creative Commons (CC) -käyttölupien avulla tekijänoikeudenhaltija voi ilmaista ehdot, joilla hän saattaa teoksensa muiden käytettäväksi. Uusin CC 4.0 -lisenssijärjestelmä on maailmanlaajuisesti sovellettavissa, joka ottaa huomioon myös luettelo- ja tietokantasuojan. Se muodostuu neljästä yhdisteltävissä olevasta kriteeristä, jotka määrittelevät teoksen käyttöä: 

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/cc-by.large_.png 

Nimeä (BY) Tekijän nimi on mainittava. Teosta käytettäessä on ilmaistava sen tekijä tai nimimerkki. Nimeä BY -lisenssi on aina osa jokaista lisenssiyhdistelmää.

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/nc-eu.large.png

 Ei kaupallinen (NC) Ei kaupalliseen käyttöön. Tekijänoikeudenhaltijalta on pyydettävä lupa, jos teoksen käytön tavoitteena on taloudellinen hyöty.

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/cc-nd.large_.png 

Ei Muutoksia (ND) Ei saa muokata. Tekijänoikeudenhaltijalta on pyydettävä lupa teoksen muuntamiseen tai hyödyntämiseen vain osittain.

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/sa.large_.png 

Jaa Samoin (SA) Jaettava samalla lisenssillä. Muunnellun johdannaistyön voi jakaa ainoastaan samalla lisenssillä kuin alkuperäisessä teoksessa.


Näistä neljästä lisenssistä yhdistelemällä muodostuu kuusi Creative Commons -lisenssiä:

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/CC-BY_icon.png BY Nimeä

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/CC-BY-SA_icon.png BY-SA Nimeä-JaaSamoin

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/Cc-by-nd_icon.png BY-ND Nimeä-EiMuutoksia

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/Cc-by-nc_icon.png BY-NC Nimeä-EiKaupallinen

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/Cc-by-nc-sa_icon.png BY-NC-SA Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/Cc_by-nc-nd_euro_icon.png BY-NC-ND Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia

Lisäksi tekijänoikeuksista vapaa aineisto merkitään seuraavasti (tekijänoikeuden suoja-aika erääntynyt tai kaikista oikeuksista luovuttu):

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/CC0.png Public Domain / CC0 

Lähde: Avoin tiede ja kuvien käyttö, Aalto-yliopisto

 

Ohjeita CC-lisenssien käyttöön