Skip to Main Content

Avoimen tieteen käytänteet Centria-ammattikorkeakoulussa

Käyttöoikeuksien jakaminen

 

Lisensoinnilla tarkoitetaan käyttöluvan antamista.

  • Creative Commons 4.0 -lisenssejä (CC-lisenssejä) käytetään yleisesti käyttöoikeuksien määrittelyyn.
  • CC-lisenssien avulla julkaisun kirjoittaja tai datan omistaja voi määritellä työnsä julkisuuden astetta ja käyttöoikeuksia.
  • CC-lisensoinnissa tekijä on aina mainittava lukuunottamatta CC0 -lisenssiä.
  • Tietosuojasta on huolehdittava, jos data sisältää henkilötietoja. Vain anonymisoitua dataa voi jakaa.
  • Jos käytetään kolmannen osapuolen dataa, tulee varmistua siitä, että datalla on sellaiset luvat ja lisenssit, jotka mahdollistavat datan jakamisen.
  • Avoimen tieteen ja tutkimuksen ohjeissa suositellaan tutkimusjulkaisuille ja -datalle Creative Commons 4.0 (CC-BY-4.0) -lisenssiä.

Ohjeita CC-lisenssien käyttöön


 

Valitse CC-lisenssi

  • Creative Commons -lisenssijärjestelmä sisältää neljä peruslisenssiä, joita yhdistelemällä voi luoda luodaan seitsemän erilaista lisenssiä alla olevan kaavion mukaisesti.
  • Kaaviossa esittetyjen kysymysten avulla päädyt valitsemaan tarkoitukseesi sopivan lisenssin.

Kuvio 1 - Lähde: Avoin tiede ja kuvien käyttö, Aalto-yliopisto.

CC-Lisenssit ja niiden merkitykset:

Creative Commons (CC) -käyttölupien avulla tekijänoikeudenhaltija voi ilmaista ehdot, joilla hän saattaa teoksensa muiden käytettäväksi. Uusin CC 4.0 -lisenssijärjestelmä on maailmanlaajuisesti sovellettavissa, joka ottaa huomioon myös luettelo- ja tietokantasuojan. Se muodostuu neljästä yhdisteltävissä olevasta kriteeristä, jotka määrittelevät teoksen käyttöä: 

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/cc-by.large_.png 

Nimeä (BY) Tekijän nimi on mainittava. Teosta käytettäessä on ilmaistava sen tekijä tai nimimerkki. Nimeä BY -lisenssi on aina osa jokaista lisenssiyhdistelmää.

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/nc-eu.large.png

 Ei kaupallinen (NC) Ei kaupalliseen käyttöön. Tekijänoikeudenhaltijalta on pyydettävä lupa, jos teoksen käytön tavoitteena on taloudellinen hyöty.

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/cc-nd.large_.png 

Ei Muutoksia (ND) Ei saa muokata. Tekijänoikeudenhaltijalta on pyydettävä lupa teoksen muuntamiseen tai hyödyntämiseen vain osittain.

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/sa.large_.png 

Jaa Samoin (SA) Jaettava samalla lisenssillä. Muunnellun johdannaistyön voi jakaa ainoastaan samalla lisenssillä kuin alkuperäisessä teoksessa.


Näistä neljästä lisenssistä yhdistelemällä muodostuu kuusi Creative Commons -lisenssiä:

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/CC-BY_icon.png BY Nimeä

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/CC-BY-SA_icon.png BY-SA Nimeä-JaaSamoin

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/Cc-by-nd_icon.png BY-ND Nimeä-EiMuutoksia

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/Cc-by-nc_icon.png BY-NC Nimeä-EiKaupallinen

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/Cc-by-nc-sa_icon.png BY-NC-SA Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/Cc_by-nc-nd_euro_icon.png BY-NC-ND Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia

Lisäksi tekijänoikeuksista vapaa aineisto merkitään seuraavasti (tekijänoikeuden suoja-aika erääntynyt tai kaikista oikeuksista luovuttu):

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/CC0.png Public Domain / CC0 

Lähde: Avoin tiede ja kuvien käyttö, Aalto-yliopisto

 

Avoimia CC-lisenssejä ovat:

•    CC BY eli Nimeä (Attribution): Tekijä antaa luvan muiden kopioida, välittää, levittää ja esittää teostaan sekä siitä muokattua versiota, kunhan tekijään ja teoksen lisenssiin viitataan linkittäen ja mahdolliset muutokset selkeästi ilmoittaen. Muokatut versiot eivät saa loukata alkuperäisen tekijän työn ominaislaatua.
•    CC BY-SA eli Nimeä (ByAttribution) ja JaaSamoin (ShareAlike): Tekijä antaa luvan muiden kopioida, välittää, levittää ja esittää teostaan sekä siitä muokattua versiota, kunhan tekijään ja teoksen lisenssiin viitataan linkittäen ja mahdolliset muutokset selkeästi ilmoittaen. Jos muokkaaja julkistaa muokatun version, se tulee julkistaa samalla lisenssillä. Muokatut versiot eivät saa loukata alkuperäisen tekijän työn ominaislaatua.

Muokkausoikeus helpottaa materiaalin sovittamista esimerkiksi toisenlaiseen opintojaksoon tai kurssiin, mahdollistaa materiaalin kääntämisen toiselle kielelle, mikä lisää sen kansainvälistä hyödyntämistä sekä mahdollistaa videotallenteiden tekstittämisen ja tekstien muuttamisen puhetallenteiksi, mikä parantaa näiden saavutettavuutta

 

Rajaavia lisenssejä:

Rajaavilla lisensseillä lisensoidut materiaalit eivät ole avoimia oppimateriaaleja, joissa käyttäjällä on määritelmällisesti aina oikeus kopioida, välittää, levittää ja esittää materiaalia ja siitä muokattuja versioita. Myös käyttöoikeuksiltaan rajatumpia oppimateriaaleja julkaistaessa CC-lisenssit ovat usein kätevin tapa ilmaista, mitkä oikeudet käyttäjällä on hyödyntää materiaalia.

CC-BY-ND – Teosta saa käyttää ja jakaa vapaasti myös kaupallisessa tarkoituksessa, mutta teosta ei saa muuttaa tai muokata. Esimerkiksi kuvan rajaaminen ja tekstin kääntäminen ovat muuntelua.

CC-BY-NC – Teosta saa käyttää, jakaa ja muokata vapaasti, mutta sitä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Ota huomioon, että NC-ehdon sisältävät lisenssit ovat ongelmallisia avoimen julkaisemisen kannalta, koska kaupallinen käyttö on vaikeaa määritellä yksiselitteisesti. Tämän lisenssin käyttö voi myös rajoittaa tutkimusyhteistyötä yritysten kanssa.

CC BY-NC-SA – Kuten CC BY-SA, mutta kaupallinen käyttö rajattu lisenssistä pois.

CC BY-NC-ND – Kuten CC BY-ND, mutta kaupallinen käyttö rajattu lisenssistä pois.


Tekijänoikeudesta luopuminen

CC0 -lisenssi. Tekijä on luovuttanut teoksensa vapaaseen käyttöön luopumalla tekijänoikeuksistaan siltä osin, kuin se on mahdollista. Tekijään viittamista ei edellytetä. Kaikissa tapauksissa viittaaminen ei ole teknisesti käytännöllistä, jos dataa yhdistellään eri lähteistä ja tekijöitä on paljon. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuitenkin kuuluu tekijöiden maininta, ja niin sanotusta isyysoikeudesta teokseen ei ole aina edes mahdollista luopua. CCO-lisenssi  soveltuu datan ja metadatan jakamiseen. Datalla ei ole välttämättä selkeää tekijää eikä pelkkä data saa tekijänoikeussuojaa, vaan sen esittämismuoto (esim. tietokanta).

Lähteet:
Theseus.Tekijänoikeudet ja Creative Commons.