Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoimen tieteen käytänteet Centria-ammattikorkeakoulussa

Käyttöoikeuksien jakaminen

Lisensoinnilla tarkoitetaan käyttöluvan antamista.

  • Creative Commons 4.0 -lisenssejä (CC-lisenssejä) käytetään yleisesti käyttöoikeuksien määrittelyyn.
  • CC-lisenssien avulla julkaisun kirjoittaja tai datan omistaja voi määritellä työnsä julkisuuden astetta ja käyttöoikeuksia.
  • CC-lisensoinnissa tekijä on aina mainittava lukuunottamatta CC0 -lisenssiä.
  • Tietosuojasta on huolehdittava, jos data sisältää henkilötietoja. Vain anonymisoitua dataa voi jakaa.
  • Jos käytetään kolmannen osapuolen dataa, tulee varmistua siitä, että datalla on sellaiset luvat ja lisenssit, jotka mahdollistavat datan jakamisen.
  • Avoimen tieteen ja tutkimuksen ohjeissa suositellaan tutkimusjulkaisuille ja -datalle Creative Commons 4.0 (CC-BY-4.0) -lisenssiä.

Kuvio 1 - Lähde: Avoin tiede ja kuvien käyttö, Aalto-yliopisto.

CC-Lisenssit ja niiden merkitykset:

Creative Commons (CC) -käyttölupien avulla tekijänoikeudenhaltija voi ilmaista ehdot, joilla hän saattaa teoksensa muiden käytettäväksi. Uusin CC 4.0 -lisenssijärjestelmä on maailmanlaajuisesti sovellettavissa, joka ottaa huomioon myös luettelo- ja tietokantasuojan. Se muodostuu neljästä yhdisteltävissä olevasta kriteeristä, jotka määrittelevät teoksen käyttöä: 

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/cc-by.large_.png 

Nimeä (BY) Tekijän nimi on mainittava. Teosta käytettäessä on ilmaistava sen tekijä tai nimimerkki. Nimeä BY -lisenssi on aina osa jokaista lisenssiyhdistelmää.

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/nc-eu.large.png

 Ei kaupallinen (NC) Ei kaupalliseen käyttöön. Tekijänoikeudenhaltijalta on pyydettävä lupa, jos teoksen käytön tavoitteena on taloudellinen hyöty.

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/cc-nd.large_.png 

Ei Muutoksia (ND) Ei saa muokata. Tekijänoikeudenhaltijalta on pyydettävä lupa teoksen muuntamiseen tai hyödyntämiseen vain osittain.

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/sa.large_.png 

Jaa Samoin (SA) Jaettava samalla lisenssillä. Muunnellun johdannaistyön voi jakaa ainoastaan samalla lisenssillä kuin alkuperäisessä teoksessa.


Näistä neljästä lisenssistä yhdistelemällä muodostuu kuusi Creative Commons -lisenssiä:

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/CC-BY_icon.png BY Nimeä

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/CC-BY-SA_icon.png BY-SA Nimeä-JaaSamoin

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/Cc-by-nd_icon.png BY-ND Nimeä-EiMuutoksia

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/Cc-by-nc_icon.png BY-NC Nimeä-EiKaupallinen

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/Cc-by-nc-sa_icon.png BY-NC-SA Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/Cc_by-nc-nd_euro_icon.png BY-NC-ND Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia

Lisäksi tekijänoikeuksista vapaa aineisto merkitään seuraavasti (tekijänoikeuden suoja-aika erääntynyt tai kaikista oikeuksista luovuttu):

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/accounts/135044/images/CC0.png Public Domain / CC0 

Lähde: Avoin tiede ja kuvien käyttö, Aalto-yliopisto

 

Ohjeita CC-lisenssien käyttöön