Skip to Main Content

Avoimen tieteen käytänteet Centria-ammattikorkeakoulussa

Kansalaistiede

Mitä kansalaistieteellä tarkoitetaan?

 

Kansalaistiede on tärkeä osa avointa tiedettä. Kansalaistiede-termillä (citizen science) kuvataan osin tai kokonaan maallikoiden tekemää tieteellistä tutkimusta. Kansalaistieteen keinoja on hyödynnetty erityisesti luonnon- ja teknistieteellisessä tutkimuksessa. Käytännön esimerkkejä kansalaisten tekemästä tutkimuksesta ovat lintubongaus ja arkeologisiin kaivauksiin osallistuminen.

Kansalaistieteilijän rooli tutkimuksessa:

 • Kansalaistieteilijät ovat mukana vähintään yhdessä tutkimuksen vaiheessa.
 • Kansalaistieteilijät eivät ole tutkimuksen kohteita, vaan sen tekijöitä.
 • Tutkimusta tulee yleensä johtaa koulutettu tutkija.

Lähde: Kansalaistieteen suositus (2022)

 

Kansalaistiede yhteiskunnallisena vuorovaikutuksena

Kansalaistieteessä on kyse myös yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta, jota käydään tutkimusprosessin eri vaiheissa. Vuorovaikutukseen ohjataan myös lainsäädännössä:

 • Ammattikorkeakoululaki (2014/932) muistuttaa myös yhteistyöstä toimintaympäristön kanssa: "Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan yhteistyössä elinkeino- ja muun työelämän kanssa..."

Ks. myös Avoimen tieteen suositus sekä tarkistuslista tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteistyössä tehtävään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (Tieteellisten seurain valtuuskunta, 2022).

 

Kansalaistieteen kymmenen periaatetta

Eurooppalainen kansalaistieteen järjestö (European Citizen Science Association) on kehittänyt kansalaistieteen periaatteet.

 1. Kansalaistiedehankkeet osallistavat aloitteellisesti kansalaisia uutta tietoa tai ymmärrystä tuottavaan tieteelliseen toimintaan.
 2. Kansalaistiedehankkeilla on aidosti tieteellinen tavoite.
 3. Sekä ammattitutkijat että kansalaistutkijat hyötyvät osallistumisestaan.
 4. Kansalaistutkijat voivat halutessaan osallistua useisiin tutkimusprosessin vaiheisiin.
 5. Kansalaistutkijat saavat palautetta osallistumisestaan.
 6. Kansalaistiede on tutkimussuuntaus muiden joukossa.  Siihen liittyy rajoituksia ja oletuksia, jotka tulee huomioida ja hallita.
 7. Kansalaistiedehankkeiden aineistot, aineistojen kuvailutiedot ja tutkimustulokset julkaistaan avoimen saatavuuden periaatteiden mukaisesti aina kun mahdollista.
 8. Kansalaisosallistujille annetaan tunnustus projektin tuloksissa ja julkaisuissa.
 9. Kansalaistiedetoimenpiteitä arvioidaan niiden tieteellisen annin, aineiston laadun, osallistumiskokemuksen ja laajemman yhteiskunnallisen tai poliittisen vaikuttavuuden perusteella.
 10. Kansalaistiedehankkeiden johtaja huomioivat lailliset ja eettiset näkökohdat liittyen tekijänoikeuksiin, immateriaaliseen omaisuuteen, aineistonjakosopimukseen, luottamuksellisuuteen, nimeämiseen ja kaikkien toimijoiden ympäristövaikutuksiin.