Skip to Main Content

Avoimen tieteen käytänteet Centria-ammattikorkeakoulussa

Hankkeen valmistelu

Lähtökohdat

 

 • Avoimen TKI-hankkeen onnistumiselle luodaan perusta jo silloin, kun hanketta valmistellaan.
   
 • Aineistonhallintasuunnitelma on väline, joka auttaa ottamaan huomioon monipuolisesti hankkeen hyvään hallintaan ja aineistojen käsittelyyn liittyvät asiat sekä ne tekijät, jotka vaikuttavat hankkeen tulosten ja tuotosten avoimuuteen.
   
 • Alusta alkaen tulee kiinnittää huomiota siihen, mihin sopimukset, lait ja hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusetiikka velvoittavat.  
   
 • Monet rahoittajat edellyttävät aineistonhallintasuunnitelman laatimista osana rahoitushakemusta.
   
 • Centria edellyttää aineistonhallintasuunnitelman tekemistä viimeistään siinä vaiheessa kun hanke saa rahoituksen. Aineistonhallintasuunnitelma käsitellään hankkeen aloituskokouksessa.
   

 

Tutkimusaineiston elinkaari

 

Tutkimusaineiston elinkaari.

Lähde: Tietoarkisto. AIneistonhallinnan käsikirja.


Hyvän aineistonhallinnan seurauksena

 • Tutkija löytää omat aineistonsa
 • Organisaatioissa tiedetään, millaisia aineistoja hankkeissa on kerätty ja miten ne saa käyttöön
 • TKI:n vaikuttavuus ja näkyvyys parantuvat
 • Toistettavuus mahdollistuu -> luotettavuus, läpinäkyvyys lisääntyy
 • Päällekkäinen työ vähenee ja tutkimus nopeutuu                                                                
 • Pitkittäistutkimus mahdollistuu
 • Rahoittajan on helpompi seurata resurssien käyttöä ja kohdentaa niitä
 • Lisäksi on hyvä suunnitella julkaisukanavia kaikille tutkimuksessa syntyville tuloksille, kuten menetelmille, artikkeleille jne. on syytä jo alusta pitäen selvittää mihin eri sopimukset, lait ja ohjeistukset velvoittavat tutkijaa ja miten tutkimus on mahdollista tehdä siten, että mahdollisimman paljon voidaan julkaista mahdollisimman avoimesti. Myös julkaisuajankohtia kannattaa miettiä avoimin mielin: kaikkea ei ehkä tarvitse julkaista vasta tutkimusprojektin päätteeksi. Varhainen avaaminen ja julkaiseminen voi tuoda yllättäviäkin hyötyjä omalle tutkimukselle - See more at: http://avointiede.fi/mita-tutkimusaineisto-on#sthash.YeEwfYea.dpuf