Skip to Main Content

Avoimen tieteen käytänteet Centria-ammattikorkeakoulussa

Aineistonhallintasuunnitelma

Milloin aineistonhallintasuunnitelma tehdään?

 • Centrian TKI-toimintaohjeiden mukaisesti aineistonhallintasuunnitelma laaditaan tutkimukselliselle aineistolle, jota kerätään selvitys- tai tutkimuskäyttömielessä (yrityksille tehdyt maksulliset palvelututkimukset eivät kuulu tämän piiriin).
 • Jos rahoittaja vaatii, suunnitelma tehdään jo hakuvaiheessa (mm. Suomen Akatemia, Business Finland, Horizon 2020).
 • Jos suunnitelmaa ei vaadita hakuvaiheessa, se tehdään sitten, kun hanke on saanut rahoituspäätöksen.
   

Aineistonhallintasuunnitelman tekeminen ja käsittely

 • Aineistonhallintasuunnitelma suositellaan tehtäväksi DMPTuuli-työkalulla.
 • Aineistonhallintasuunnitelma käsitellään hankkeen aloituspalaverissa.
 • Aineistonhallintasuunnitelma tallennetaan  hankkeen kansioon.
 • Aineistonhallintasuunnitelmaa täydennetään ja muokataan tarvittaessa hankkeen aikana.

DMPTuuli - aineistonhallinnan suunnittelun työkalu

FAIR-periaatteet

 • Aineistonhallintakäytäntöjen tulisi perustua FAIR-periaatteisiin, joiden mukaisesti aineiston tulee olla löydettävissä (Findable), saavutettavissa (Accessible), yhteentoimivaa (Interoperable) ja uudelleen käytettävissä (Re-usable).
 • DMPTuuli työkalun sisältämät kysymykset ohjaavat kiinnittämään huomiota aineistojen hallintaan FAIR-periaatteiden mukaisesti hankkeen elinkaaren eri vaiheissa. Aineistonhallintasuunnitelma täydentää tutkimussuunnitelmaa. Vältä päällekkäisyyttä tutkimussuunnitelman kanssa.
   

DMPTuuli työkalun kysymykset jakaantuvat seuraaviin teemoihin

 • Aineiston yleiskuvaus
 • Eettisten periaatteiden ja lainsäädännön noudattaminen  
 • Dokumentointi ja metatiedotDMPTuuli
 • Tallentaminen ja varmuuskopiointi tutkimushankkeen aikana
 • Aineiston avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi tutkimushankkeen päätyttyä
 • Aineistonhallintaa koskevat vastuut ja resurssit
   

DMPTuuli-työkalu sisältää

 • yleisen suunnitelmapohjan ohjeineen
 • eri rahoittajien omia suunnitelmapohjia (muun muassa Business Finland, Horizon 2020, Suomen Akatemia, Suomen kulttuurirahasto, THL ja Valtioneuvosto)
 • aineistonhallintasuunnitelmien malleja
 • vinkkejä hyvistä aineistonhallintakäytännöistä
   

Suunnitelman tekeminen

 • Luo palveluun oma tili. Jos haluat jatkossa kirjautua palveluun HAKA-tunnuksilla, käy liittämässä HAKA-tunnus käyttäjätietoihisi (Edit profile)
 • Valitse "Create a new plan". Kirjoita projektin nimi, valitse organisaatioksi Centria-ammattikorkeakoulu Oy ja anna rahoittajatiedot.
 • DMPTuulin käyttöliittymän kielet ovat suomi ja englanti, mutta kysymykset ja ohjeet ovat vain englanniksi.
 • Suomenkieliset kysymykset ja ohjeet ovat saatavissa erillisenä tiedostona (katso liite alla).
 • Katso myös tarvittaessa Ohje arkaluonteisia henkilötietoja sisältävän datan hallinnan suunnitteluun
 • Voit antaa muille henkilöille suunnitelman yhteisomistaja-, muokkaus- tai lukuoikeuksia
 • Suunnitelman voi ladata useaan eri tiedostomuotoon