Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoimen tieteen käytänteet Centria-ammattikorkeakoulussa

Säilytystarpeen arviointi

Hankkeissä kerätyn datan säilytystarpeeseen ja -tapaan sekä datan avaamiseen vaikuttavat Centrian ohjeiden lisäksi

  • rahoittajien ohjeet
  • yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyt sopimukset
  • eettiset ja lainsäädännölliset tekijät
  • tutkimusartikkelin (tai muun julkaisun) kustantajan vaatimukset julkaisun pohjana oleva aineiston saatavuudesta ja avoimuudesta

Edellä mainittujen lisäksi datan säilyttämistä ja avaamista voi arvioida seuraavilla kriteereillä:

Aineiston laatu: virheettömyys, aitous, väärentämättömyys,
sisäinen ristiriidattomuus, kattavuus, ajantasaisuus, oikeellisuus ja käyttökelpoisuus
Pitkittäistutkimuksen tarve
Potentiaaliset käyttäjät Soveltuvuus uusiin käyttötarkoituksiin
Aineiston tieteellinen arvo Onko aineiston kerääminen helposti toistettavissa vai onko se hankalaa tai jopa mahdotonta
Aineiston historiallinen arvo Aiheuttaako vastaavan aineiston kerääminen merkittäviä kustannuksia
Uutuusarvo  
Kaupallinen potentiaali Onko aineistosta mahdollista tehdä uusia analyysejä
Ainutlaatuisuus  

 Data-aineistoja voidaan avata muiden käyttöön tallentamalla niitä kansallisiin tai kansainvälisiin data-arkistoihin. Tarjolla on sekä yleisiä että tieteenalakohtaisia data-arkistoja. Arkiston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota mm. arkiston ylläpitäjän maineeseen ja luotettavuuteen, turvallisuuteen, säilytysaikaan ja muihin säilytysehtoihin sekä käytön tilastointiin.