Skip to Main Content

Avoimen tieteen käytänteet Centria-ammattikorkeakoulussa

Aineistojen kuvailutietojen tallentaminen

Kuvailutieto eli metatieto

 • on tietoa, joka kuvaa mm. kerätyn aineiston aihetta, ominaisuuksia, määrää sekä omistus- ja käyttöoikeutta
 • kertoo missä, milloin, miksi ja miten aineiston kerättiin, käsiteltiin ja tallennettiin
 • on olennainen osa aineiston luotettavuutta ja laadunhallintaa
 • tallennetaan, jotta tiedetään, millaisia aineistoja Centrian hankkeissa on kerätty ja missä ne ovat.
 • on verrattavissa tutkimuksen tiivistelmään, jota ilman käyttäjän on vaikea saada kokonaiskuvaa tutkimuksen sisällöstä ja arvioida tiedon merkitystä.
 • auttaa myös aineistoon viittaamisessa.
   

Millainen aineisto kuvaillaan?

Lähtökohtaisesti kaikki hankkeissa kerätyt aineistot kuvaillaa, esimerkiksi

 • kysely- ja haastatteluaineistot
 • erilaisten työpajojen ja living labien aineistot
 • tekstiaineistot
 • erilaiset mittaus-, testi- ja mallinnusaineistot
 • kuva- ja äänitallenteet (demot, videot, animaatiot)
 • palauteaineistot
   

Mihin kuvailutieto tallennetaan?

 • Projektipäällikkö huolehtii siitä, että hankkeessa kerätyn aineiston kuvailutieto tulee tallennetuksi asianmukaisella tavalla.
   
 • Mikäli aineistolle halutaan laajempaan näkyvyyttä, voi käyttää esimerkiksi Qvain-palvelua. Qvain-palvelulla kuvaillut aineistot ovat haettavissa Etsimestä, joka on tutkimusaineistojen hakupalvelu. Qvain ja Etsin sisältyvät CSC:n tuottamaan Fairdata-palvelukokonaisuuteen. Näin toimittaessa aineisto saa myös pysyvän tunnisteen. 
 • Avoimuuden näkökulmasta on tärkeää, että aineistojen kuvailutiedot ovat julkisesti saatavissa, vaikka itse aineisto ei olisikaan vapaasti ladattavissa. Kuvailutiedoilla tulisi olla myös pysyvä tunniste.

Kuvailutietojen tallentaminen Qvaimeen

Aineistojen kuvailussa noudatetaan seuraavaa formaattia ja ohjeistusta Qvaimen käyttöön.

Uusi aineisto aloitetaan klikkaamalla ”Luo aineisto” Qvaimen aineistojen listaussivulta.

Qvain kuvailutietojen syöttäminen

Aineiston nimi Anna aineistolle mahdollisimman kuvaava nimi, voit syöttää sekä suomeksi että englanniksi, vähintään jompikumpi on syötettävä.
Aineiston kuvaus Kuvaa aineiston sisältö mahdollisimman informatiivisesti. Kuvauksessa on hyvä kertoa, mitä aineistoa on kerätty, miten sitä on kerätty ja kuinka paljon sitä on. Tavoitteena on, että kuvauksen perusteella lukija saa hyvän käsityksen siitä, millaisesta aineistosta on kyse.
Muut tunnisteet Jos aineistolla on pysyvä tunniste (esim. DOI) syötä se tähän. Se näkyy linkkinä Etsimessä. Huom! Qvain generoi automaattisesti pysyvän tunnisteen aineistollesi. Syötä tunniste tähän vain, jos aineistollasi on jo jossain muualla aiemmin generoitu tunniste.
Aineiston keruutapa Valitse keruutapa valmiista vaihtoehdoista. Jos valitset kohdan muu, tarkenna vastaustasi.
Asiasanat Kuvaa aineistosi sisältö asiasanoilla (3 - 5 kpl).  

Valitse asiasanat Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta https://finto.fi/ysa/fi/
Voit  tarvittaessa käyttää myös muita sanoja, jos asiasanastosta ei löydy sopivaa.

Kieli Valitse aineiston kieli
Aineiston keruuaika alkupvm

Anna päivämäärä, jolloin aineistonkeruu on alkanut


Aineiston keruuaika loppupvm

 

Anna päivämäärä, jolloin aineistonkeruu on päättynyt


Aineiston sijainti

 

Valitse arkisto, johon aineistosi on talletettu. Jos valitsit Muu, mikä -vaihtoehdon, tarkenna vastaustasi. Kerro arkiston nimi tai käytä esimerkiksi ilmausta ”Tutkijan hallussa”

Omistaja Kuka aineiston omistaa? Omistaja on henkilö tai organisaatio, joka päättää aineiston käytöstä. Jos aineisto on kerätty julkisesti rahoitetussa hankkeessa, omistaja on usein organisaatio. Yhteishankkeissa omistajuuteen otetaan yleensä kantaa yhteistyösopimuksessa.
Lisenssi

Suositelluin lisenssi avoimille tietoaineistoille on Creative Commons Nimeä 4.0 (CC BY 4.0) –lisenssi. Se tarkoittaa sitä, että dataa voi vapaasti käyttää korvauksetta ja jatkojalostaa. Edellytyksenä on, että datan lähde mainitaan. Halutessasi voit valita myös muun lisenssiin. Ohjeita lisenssin valintaan löytyy Creative Commons -sivustolta: https://creativecommons.fi/

Lisätietoja käyttöluvasta Valitse onko aineisto käytettävissä vapaasti vai lupaa pyytämällä.
Viittausohje

Viittausohje määrittelee, miten aineiston jatkokäyttäjän tulee viitata aineistoosi. Viittaus tehdään seuraavan perusmallin mukaan: Tekijä, A. (organisaatio). (Ajoitus). Aineiston nimi [Aineistotyyppi]. Saatavuustiedot.

Esimerkki: Viitasaari, J. (Arene ry) & Päällysaho, S. (Seinäjoen ammattikorkeakoulu) (2016) Ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit [sähköinen tietoaineisto]. Seinäjoen ammattikorkeakoulu [jakaja].

Tieteenalat Valitse aineistosi tieteenala (Tilastokeskus Tieteenala 2010-luokitus)
Julkaise Internetissä

Keskeneräiset kuvailutiedot voi tallentaa luonnoksena, jolloin voit jatkaa tietojen tallentamista myöhemmin tai julkaista aineisto painamalla "Julkaise Ainesto" painiketta.

Pysyvä tunniste Aineistosi saa pysyvän tunnisteen, kun tallennat sen kuvailutiedot kansalliseen CSC:n ylläpitämään  Qvain-palveluun. Kuvailutietojen julkaiseminen Qvaimessa ei edellytä varsinaisen aineiston avaamista. Pysyvän tunnisteen saa myös tallentamalla aineiston johonkin data-arkistoon, esimerkiksi Tietoarkistoon tai Zenodoon.
Aineiston henkilöt Valitse pudotusvalikosta henkilöt jotka ovat suoraan osallistuneet aineiston keräämiseen, analysointiin, julkaisemiseen tms. Klikkaa valinnan jälkeen ”Lisää” -painiketta.
Aineiston projektit

: Valitse pudotusvalikosta aineistoon liittyvät projektit. Klikkaa valinnan jälkeen ”Lisää” -painiketta

KUVAILUN MUOKKAAMINEN

Voit muokata julkaistun metatietoja.

TÄRKEÄÄ! Ole varovainen, jos muokkaat jo julkaistun aineiston TIEDOSTOJA. Jos lisäät, poistat tai muokkaat tiedostoja, luot kuvailustasi uuden version. Uusi versio saa uuden pysyvän tunnisteen. 

Jos olet julkaissut aineiston ilman tiedostoja, voit yhden kerran lisätä siihen IDA-tiedostoja. Tämän jälkeen jokainen muutos tiedostoihin luo aineistosta uuden version.