Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoimen tieteen käytänteet Centria-ammattikorkeakoulussa

Hankeen toteutus

Hankkeen toteutus avoimuutta edistävästi

 

Kun hankkeessa on useita toimijoita ja kumppaneita, on tärkeää, että hankkeen työtavoista ja aineistojen tallentamisen ja säilyttämisen käytänteistä sovitaan kaikkien hankkeen toimijoiden kanssa.

Hankkeen toteutusvaiheessa:

 • kerätään aineistoa tarvittavat luvat tutkittavien informointi huomioon ottaen
   
 • analysoidaan aineistoa
   
 • huolehditaan siitä, että aineiston käsittelyssä, esimerkiksi konvertoitaessa aineistoa eri tiedostomuotoon,  ei tapahdu sellaisia virheitä, jotka heikentävät aineiston laatua ja tarkkuutta
   
 • tallennetaan aineistoa hyvien tallennuskäytäntöjen mukaisesti tietosuoja ja tietoturva huomioon ottaen
   
 • viestitään mahdollisuuksien mukaan hankkeen etenemisestä
   
 • voidaan haluttaessa avata dataa tai osia siitä