Skip to Main Content

Avoimen tieteen käytänteet Centria-ammattikorkeakoulussa

Rahoittajien avoimuutta koskevia vaatimuksia

 • Useat tutkimusrahoittajat ovat sitoutuneet avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen. Täten rahoituksen ehtoihin voi sisältyä vaatimuksia, joka liittyvät
  • aineistonhallintasuunnitelman tekemiseen
  • aineistojen avaamiseen myös muiden käyttöön
  • julkaisujen avoimeen saatavuuteen
 • Kaikki rahoittajat eivät vaadi aineistonhallintasuunnitelmaa eikä kaikilla rahoittajilla ole vielä avoimuutta koskevia vaatimuksia. Esimerkiksi Euroopan Unionin rakennerahastojen ehdoissa ei ole avoimuuteen liittyviä vaatimuksia.
 •  Centrian käytäntöjen mukaisesti, aineistohallinnan suunnitelma tehdään kaikille hankkeille viimeistään siinä vaiheessa kun hanke on saanut rahoituksen.

Rahoittajien ohjeita

Business Finland edellyttää avointa tieteellistä julkaisemista.
Businee Finland logo.

 • Julkaisemisesta aiheutuvat kustannukset ovat hyväksyttäviä kustannuksia, kun ne syntyvät projektin aikana. Kustannukset on hyvä sisällyttää kustannusarvioon jo projektin suunnitteluvaiheessa.
   
 • Business Finland ei suosittele julkaisemista hybridimallia käyttävissä julkaisuissa, jossa samalle julkaisijalle maksetaan sekä lehden tilausmaksu että yksittäisen artikkelin avoimuudesta.
   
 • Rahoituksen saajan tulee huolehtia projektiin liittyvien tausta-aineistojen, projektissa syntyvien tutkimusaineistojen ja tiedon sekä tulosten hallinnoinnista tarkoituksenmukaisella tavalla,jotta projektista aikaansaatavaa tietoa ja tuloksia voidaan mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää jatkossa. Projektisuunnitelmassa tulee olla aineistonhallintasuunnitelma.

Suomen Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen.
 

 • Tieteelliset julkaisut voidaan avata käyttämällä vihreää, kultaista tai hybridimallia.Kultaista mallia käytettäessä hanke voi käyttää Akatemian myöntämää tutkimuskulurahoitusta avoimuuden toteuttamiseen. Myös hybridimallisen julkaisun kuluja voi kattaa Akatemian tutkimusrahoituksella.
   
 • Suomen Akatemia edellyttää lisäksi, että sen rahoittamien hankkeiden vastuulliset tutkijat vastaavat siitä, että Akatemian rahoittamien hankkeiden tutkimusaineistot tallennetaan ja avataan oman tieteenalan kannalta tärkeässä kansallisessa tai kansainvälisessä arkistossa tai tallennuspalvelussa.
   
 • Aineistoilla voi kuitenkin perustelluista syistä olla erilaisia avoimuuden asteita vaihdellen kaikille täysin avoimesta salaiseen. Jos tutkimusaineistoa ei voi avata jatkokäytettäväksi, sen metadata (kuvailutiedot) on kuitenkin tallennettava kansalliseen tai kansainväliseen hakupalveluun.
   
 • Akatemialle tehtävään hakemukseen tulee sisältyä tutkimushankkeen (tai tutkimusinfrastruktuurihankkeen) aineistonhallintasuunnitelma.
   
 • Katso Suomen Akatemian tarkemmat ohjeet avoimesta julkaisemisesta .
 • Katso Suomen Akatemian ohjeet aineistonhallinnasta.

Suomen AKatemia logo.

"From 2017 onwards, all Horizon 2020 grantees are required to provide access to the data underlying their scientific publications and to provide access to other research data of their choice. In principle all research data should be made openly available but exceptions can be made upon request by the grantee. The top three reasons to opt-out are privacy concerns, intellectual property rights, or when publication might jeopardise the project’s main objective."

 

Tietokanta, josta voi hakea rahoittajien vaatimuksia datan ja julkaisujen avaamiselle.

Sherpa / Juliet Research funders' open access policies