Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoimen tieteen käytänteet Centria-ammattikorkeakoulussa

Sopimuksissa huomioitavaa

Hankkeessa kerättyjen aineistojen ja syntyvien tulosten avoin hyödyntäminen edellyttää, että sille on luotu perusta jo hankkeen alussa.

Näitä edellytyksiä luodaan niin, että

  • sovitaan aineiston omistajuudesta, säilytysvastuusta ja käyttöoikeuksista
  • otetaan huomioon tietosuojalainsäädäntö, salassapidettävä ja arkaluontoinen tieto
  • informoidaan tutkittavia kerätyn aineiston käytöstä ja hankitaan lupa aineistojen säilyttämiselle / avaamiselle
  • sovitaan että hyödynnetään tulosten julkaisemisessa avoimia julkaisukanavia
  • sovitaan kuka päättää aineistojen ja tulosten julkaisemispaikasta ja ajankohdasta
  • sovitaan aineistojen säilyttämisen ja avaamisen resurssoinnista
  • noudatetaan rahoittajan antamia ohjeita ja vaatimuksia
  • informoidaan tutkittavia kerätyn aineiston käytöstä ja hankitaan lupa aineistojen säilyttämiselle / avaamiselle

Edellä mainittuihin asioihin tulee kiinnittää huomiota aineistonhallintasuunnitelmassa, hankkeen aiesopimuksessa ja myöhemmin tehtävässä yhteistyösopimuksessa:

Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n aiesopimus- ja yhteistyösopimusmalli löytyvät Centrian sopimusmallikirjastosta MFilesista.

Sopimuksissa voidaan esimerkiksi sopia seuraavasti: "Sopijapuolet pyrkivät julkaisemaan hankkeessa aikaansaatavan tutkimusdatan avoimen julkaisemisen periaatteiden mukaisesti sekä avaamaan hankkeessa aikaansaadun tutkimusdatan kaikkien saataville. Avoimuus ei koske sopijapuolten luottamuksellisia tai muutoin salassapidettäviä tietoja eikä tausta-aineistoa.”