Skip to Main Content

Avoimen tieteen käytänteet Centria-ammattikorkeakoulussa

Sopimuksissa huomioitavaa

Hankkeessa kerättyjen aineistojen ja syntyvien tulosten avoin hyödyntäminen edellyttää, että sille on luotu perusta jo hankkeen alussa.

Näitä edellytyksiä luodaan niin, että

  • sovitaan aineiston omistajuudesta, säilytysvastuusta ja käyttöoikeuksista
  • otetaan huomioon tietosuojalainsäädäntö, salassapidettävä ja arkaluontoinen tieto
  • informoidaan tutkittavia kerätyn aineiston käytöstä ja hankitaan lupa aineistojen säilyttämiselle / avaamiselle
  • sovitaan että hyödynnetään tulosten julkaisemisessa avoimia julkaisukanavia
  • sovitaan kuka päättää aineistojen ja tulosten julkaisemispaikasta ja ajankohdasta
  • sovitaan aineistojen säilyttämisen ja avaamisen resurssoinnista
  • noudatetaan rahoittajan antamia ohjeita ja vaatimuksia
  • informoidaan tutkittavia kerätyn aineiston käytöstä ja hankitaan lupa aineistojen säilyttämiselle / avaamiselle

Edellä mainittuihin asioihin tulee kiinnittää huomiota aineistonhallintasuunnitelmassa, hankkeen aiesopimuksessa ja myöhemmin tehtävässä yhteistyösopimuksessa:

Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n aiesopimus- ja yhteistyösopimusmalli löytyvät Centrian sopimusmallikirjastosta MFilesista.

Sopimuksissa voidaan esimerkiksi sopia seuraavasti: "Sopijapuolet pyrkivät julkaisemaan hankkeessa aikaansaatavan tutkimusdatan avoimen julkaisemisen periaatteiden mukaisesti sekä avaamaan hankkeessa aikaansaadun tutkimusdatan kaikkien saataville. Avoimuus ei koske sopijapuolten luottamuksellisia tai muutoin salassapidettäviä tietoja eikä tausta-aineistoa.”