Skip to Main Content

Avoimen tieteen käytänteet Centria-ammattikorkeakoulussa

Pysyvät tunnisteet

Mikä on pysyvä tunniste?
 

 • Pysyvä tunniste (persistent identifier, PID) on verkkoympäristössä käytettävä tunniste, joka  yksilöi jonkun asian, esimerkiksi julkaisun, tutkimusaineiston tai henkilön. Pysyvällä tunnisteella varmistetaan, että linkki toimii, vaikka kohteen fyysinen sijaintipaikka verkossa olisi muuttunut.
 • Pysyvät tunnisteet (esim. URN, DOI, ORCID) ovat tärkeää metatietoa.
 • Tunnisteiden käytöllä turvataan viittausten kestävyys ja vältytään linkkien rikkoutumiselta.
 • Julkaisujen yleisesti käytettyjä pysyviä tunnisteita ovat
  • Handle-tunnisteet, joita käytetään esimerkiksi avoimissa  julkaisuarkistoissa
  • DOI-tunnisteet, joita käytetään kaupallisten kustantajien järjestelmissä
  • URN-tunnisteet, joita käytetään kansalliskirjastojen digitaalisissa kokoelmissa ja julkaisuarkistoissa, esim. Theseuksessa. Täten siis kaikki Theseukseen tallennetut Centrian julkaisut ja opinnäytetyöt saavat pysyvän tunnisteen.
 • Datan kuvailutietojen ja datasettien yleisiä pysyviä tunnisteita ovat esimerkiksi URN (Etsin, Tietoarkisto, Kielipankki) ja  DOI (Zenodo)


ORCID-tutkijatunniste

 • ORCID-tunnus (tutkijatunniste)
  • On pysyvä, tutkijan yksilöivä digitaalisen tunniste
  • Tunniste on numerosarja, jonka avulla tutkija voi erottua muista tutkijoista ja joka yksilöi tutkijan mahdollisista nimenmuutoksista tai nimen eri kirjoitusasuista huolimatta
  • Mahdollistaa tutkijan julkaisuluettelon ylläpidon ORCID-palvelussa
  • Mahdollistaa julkaisutietojen automaattisen liikkumisen järjestelmästä toiseen
  • Monet kustantajat edellyttävät ORCID-tunnuksen käyttöä
  • Tunnistetta voi käyttää mm. julkaisuissa, käsikirjoituksissa, blogeissa, sähköpostin allekirjoituksissa, somessa, rahoitushakemuksissa.
  • Centria suosittelee ORCID-tutkijatunnuksen käyttöönottoa.

Mikäli tarvitset apua ORCID-tunnisteiden kanssa, ota yhteyttä Centrian kirjastoon.